TDC i opgør med Fondsrådet

TDC undlod at anke, men på de indre linjer gik det ikke stille af, da telekoncernens bestyrelse skulle reagere på Fondsrådets afgørelse om, at telegiganten overtrådte børsloven op til det historiske TDC-salg.

Fondsrådets afgørelse, der gik TDC lodret imod, blev holdt hemmelig for offentligheden. Alligevel nedskrev den daværende TDC-bestyrelse med formand Thorleif Krarup (tv.) og næstformand Niels Heering i spidsen, at de var uenige i afgørelsen. Det skete i tilfælde af, at den senere skulle se dagens lys. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix
Selv om alt foregik i hemmelighed, var det alt andet end fredeligt i januar i år, da TDC skulle reagere på Fondsrådets skelsættende afgørelse i kølvandet på TDC-salget. TDC blev i afgørelsen stemplet som børsforbryder ved at have overtrådt lovens bestemmelser, der skal sikre, at aktiemarkedet rettidigt får kursfølsomme oplysninger.

TDC var efter afgørelsen i en penibel situation: De var uenige i den hemmelige afgørelse. Men de ville ikke anke. Men hvis den hemmelige afgørelse alligevel kom for dagen, ville TDC have et forklaringsproblem ved ikke at have reageret på Fondsrådets afgørelse ved at lade sagen gå videre.

Så i dag ligger der et brev fra TDC hos Finanstilsynet. Det er skrevet i januar 2006, nogle uger efter at koncernen modtog afgørelsen fra Fondsrådet.

I brevet, som Berlingske Business har kendskab til ordlyden af, erklærer den nu tidligere bestyrelse med formand Thorleif Krarup og næstformand og erhvervsadvokaten Niels Heering i spidsen sig fundamentalt uenige i afgørelsen.

»Vi fik at vide, at sagen ikke ville blive offentliggjort. Men skulle det alligevel ske en gang i fremtiden, måtte vi markere, at vi var uenige i afgørelsen,« siger Niels Heering.

Ny fortolkning
I brevet påpeges, at rådet i afgørelsen lægger en helt ny fortolkning af loven og ser bort fra den såkaldte realitetsgrundsætning.

Særligt vigtigt for TDC var det med brevet at forholde sig til det penible problem, at TDC på den ene side blev udråbt som lovovertræder af Fondsrådet uden på den anden side at anke sagen videre.

Dermed kunne det for omverdenen se ud, som om telegiganten accepterede afgørelsen, som Berlingske Business afslørede i sidste uge.

Heering er stadig overrasket over, at Fondsrådet i december 2006 vurderede, at TDC overtrådte loven, da koncernen blev solgt i 2005.

»Vi var uenige i afgørelsen dengang, og det er vi fortsat,« siger den tidligere TDC-næstformand, der bekræfter, at den tidligere TDC-bestyrelse reagerede skarpt på Fondsrådets afgørelse.

Var Fondsrådet gået længere i afgørelsen, end det endte med, ville TDC have svaret igen med det samme:

»Så havde vi naturligvis anket. Men der skete jo ikke noget. Vi blev i princippet frikendt,« siger Niels Heering.

Den kendte erhvervsadvokat, der ved salget fratrådte efter 15 år i bestyrelsen i TDC, bygger indtrykket af »frikendelse« på den løbende kontakt mellem TDC og Fondsbørsen. Netop derfor lod Fondsrådet sagen falde.

»Ifølge Fondsrådet har TDC på den ene side ikke fulgt børsreglerne. Men rådet siger også, at TDC på den anden side har fulgt spillereglerne og konsulteret Fondsbørsen. Det ville være en ren akademisk øvelse at anke. Sagen blev henlagt, så vi behøvede ikke gøre mere.«

Fordi sagen først blev behandlet fortroligt, siden endte i ingenting og til sidst blev deponeret langt fra offentlighedens kendskab, kunne TDC vælge at leve med det. Men bestyrelsen var nødt til at finde en måde at reagere på, så man ville stå bedre den dag i fremtiden, afgørelsen trods hemmeligholdelsen måtte komme ud.

»Ellers ville det se ud, som om TDC erkendte en form for ansvar. Brevet var ikke en formel anke, det var der ikke grund til. Men vi ville simpelthen have liggende for fremtiden, hvis der skulle opstå tvivl, og det er præcis den situation, vi er endt i nu, hvor I har offentliggjort afgørelsen,« siger Niels Heering.

TDC på sidelinjen
Længe inden Fondsrådet traf afgørelsen i december 2006, var TDCs øverste ledelse klar over, at en fondsrådsafgørelse kunne ende med at blive et problem.

Og da Fondsrådets endelige stillingtagen nærmede sig, skete det med et aktivt TDC på sidelinjen, som i brevform lod tunge våben rasle. TDC gjorde nemlig inden rådsafgørelsen klart over for Finanatilsynet, at skulle der blive tale om en form for sanktion, ville de gå videre med sagen.

»I en sådan sag er vi høringsberettigede. Det benytter vi os naturligvis af. Derfor har vi selvfølgelig givet vores holdning til kende, inden Fondsrådet kom med sin afgørelse,« siger Niels Heering.

Formanden for Fondsrådet, Erik Bonnerup, har ikke ønsket at kommentere sagen.