TDC kritiseres for lukkethed

Da TDC solgte sit litauiske teleselskab Bite, indkasserede TDC en røffel for at have undladt at kommentere på valide rygter i pressen. Men røflen faldt næsten fire måneder efter TDC begik fejlen. TDC har anket sagen til Erhvervsankenævnet.

TDC får igen kritik for ikke at informere aktiemarkedet godt nok.

Selv om TDC kort forinden var blevet skarpt irettesat af Fondsrådet for ulovlige fortielser over for aktiemarkedet under salget af telegiganten, fortsatte TDC den lukkede stil i forbindelse med milliard-salget af datterselskabet Bite i januar i år.

På trods af Fondsrådets utvetydige vurdering af, at TDC – med Fondsbørsens accept - holdt aktiemarkedet i uvidenhed, og dermed overtrådte loven i forbindelse med salget af telegiganten i 2005, så fortsatte TDC den lukkede stil frem til begyndelsen af i år, som om intet var hændt.

Berlingske Business kan i dag opridse, hvordan TDC er blevet hovedrolleindehaver i endnu en sag om manglende informationsforpligtelse. En sag, hvor TDC har ignoreret sande rygter i pressen og efterfølgende – men med næsten fire måneders forsinkelse – fik en påtale af Fondsbørsen.

Sagen er nu indbragt for Erhvervsankenævnet af TDC. Kendelsen i afgørelsen - hvor TDC vil være anonymiseret, når den falder - ventes i løbet af nogle måneder.

TDC er børsretsforbryder
Sagen er interessant i lyset af, at Berlingske Business i denne uge har afsløret, at Fondsrådet efter salget af TDC i en hidtil hemmelig afgørelse har stemplet TDC som dobbelt børsretsforbryder. Fondsrådets afgørelse blev sendt til TDC i et brev dateret 21. december.

Brevet betragtes af børsretseksperter som forløberen for en langt strammere fortolkning af børsretten, som Finanstilsynet barslede med i april.

Men på trods af, at TDC lå inde med denne skarpe røffel, valgte TDC alligevel at undlade at kommentere sande rygter i markedet.

Fulgte gamle regler
TDC valgte at følge de gamle, lempelige regler for informationer til aktiemarkedet. Efter de tidligere regler gik man ud fra, at en sag skulle ende i en decideret aftale, før man gik til aktiemarkedet med information i form af børsmeddelelser.

Sagen opstod efter TDC havde skiftet topchef fra Henning Dyremose til Jens Alder per 1. november 2006. Herefter indledte TDC et voldsomt udsalg af sine udenlandske virksomheder. Her iblandt TDCs 100 procent-ejede selskab i Litauen, Bite. Mens TDC planlagde storudsalg, sendte Fondsrådet en sønderlemmende kritik af Fondsbørsens varetagelse af informationspligten til aktiemarkedet til blandt andet TDC. En afgørelse, der efterfølgende har ført til, at TDC blandt andre informerer langt tidligere og mere omfattende, når en sag ender i pressen. Men på trods af, at TDC modtager Fondsrådets redegørelse 21 december, vælger TDC at forholde sig tavse, da en konkret sag ender i pressen syv dage senere.

28 december afslører Dagbladet Børsen, at TDC er midt i frasalget af det litauiske selskab Bite. TDC forholder total radiotavshed i de næste tre uger indtil TDC 19. januar 2007 meddeler, at man har solgt selskabet til den køber, der fremgik af artiklen.

Historien var altså sand, men TDC forholdte sig ikke til den. Den beslutning var da heller ikke korrekt, konkluderede Københavns Fondsbørs og rettede henvendelse til TDC med en påtale om, at TDC ikke havde orienteret aktiemarkedet godt nok.

Men henvendelsen fra Fondsbørsen til TDC faldt først 21. marts 2007, altså nærved fire måneder efter Dagbladet Børsen omtalte sagen, og tre måneder efter TDC havde bekræftet salget i en meddelelse til børsmarkedet. TDC kvitterede ved at anke sagen til Erhvervsankenævnet, hvor sagen ligger nu.

Ingen kommentarer
Hos Københavns Fondsbørs siger senior vice president Erik Bruun Hansen, at han ingen kommentarer har til sagen.

Hos TDC ønsker man ikke at kommentere sagen konkret.

TDC stiller sig kritiske overfor den store åbenhed om markedsrygter, sagde TDCs chefjurist Gitte Forsberg til Berlingske Business tirsdag.

»I dag er reglerne sådan, at er der rygter i pressen, skal vi kommentere dem med det samme. Men derved risikerer vi som virksomhed at blive sat helt ud af spillet,« sagde hun.

»Men mange aktører i aktiemarkedet handler aktier efter disse meddelelser, og vi risikerer på denne måde at oversvømme aktiemarkedet med børsmeddelelser, som kan blive korrigeret,« lød det fra Forsberg.