Danmark kan lammes af deflation

Inflationen herhjemme er så lav, at mange økonomer seriøst begynder at frygte en periode med faldende priser, som kan sende ledigheden op og skabe en masse problemer.

Foto: Christian Als

Priserne på almindelige varer såsom mad, drikke, tøj og transport er på det seneste steget med en historisk lav fart. I enkelte måneder har inflationen været helt nede på 0,4 procent, hvilket er den mindste stigning i hele 40 år og langt under de typisk et par procent, som priserne normalt stiger med.

Den uhyre lave inflation, som også ses i store dele af resten af Europa, har skabt frygt for, at der kommer en periode med deflation, hvor priserne falder. Det er noget, som blandt andet Japan har været plaget af i flere år, og som kan skabe store økonomiske problemer, fordi mange så begynder at udskyde forbrug og investeringer. Samtidig kan det også stoppe den udhuling af gæld, som ellers finder sted, hvilket kan gøre det vanskeligere at betale lån tilbage.

Men faldende priser er ikke nødvendigvis en dræber for økonomien, fremhæver økonom Peter Bojsen Jakobsen fra Sydbank i en ny analyse. Det kan også være et godt tegn.

En økonomi kan således opleve faldende priser, hvis produktiviteten stiger, eller hvis prisen på de varer, der bruges i produktionen, falder. Også lavere priser på mange importvarer, som eksempelvis olie eller andre råvarer, kan få priserne til at falde, hvilket øger købekraften og velstanden.

Værre ser det ud, hvis inflationen falder på grund af ledig kapacitet, hvor der er mange arbejdsløse og masser af maskiner i erhvervslivet, der står stille. En sådan situation med overskud af ressourcer i økonomien kan sætte gang i en ond cirkel, hvor alle venter og ser tiden an – med stigende arbejdsløshed og faldende forbrug til følge.

»Men alt tyder på, at overskuddet af ressourcer i dansk økonomi er på tilbagetog, og bider opsvinget sig for alvor fast i dansk økonomi, behøver vi næppe en ond deflationsspiral,« siger Peter Bojsen Jakobsen.

»Men,« tilføjer han, »kommer økonomien ikke kommer op i gear, kan deflationen godt blive en trussel.«

Forventninger er afgørende

Lavere afgifter på en række varer er en del af årsagen til den aktuelle lave inflation. Det er afgiften på øl og sodavand, der er sat ned i år, mens den særlige fedtafgift er afskaffet.

»Men selv, når der renses for dette, er inflationen lav – også i et historisk perspektiv,« siger Peter Bojsen Jakobsen.

Faktisk har inflationen renset for afgifter kun befundet sig på det nuværende lave niveau i to omgange, nemlig i 2004 og i 2008. Derfor kan den historisk lave inflation ikke alene forklares af faldende afgifter. Med til at trække inflationen ned kan være forventninger om, at udviklingen fortsætter. Men forventningerne til den fremtidige inflation er ikke alarmerende lave.

»Det er netop, når folk begynder at vente lavere priser, at det for alvor bliver farligt for økonomien. Forventningen om faldende priser kan nemlig få folk til at udsætte deres forbrug og dermed sætte gang i den kvælende deflationsspiral,« siger Peter Bojsen Jakobsen.

Det er dog Sydbanks vurdering, at inflationen har nået sit lavpunkt, og at den vil stige svagt i løbet af næste år. Dermed undgår Danmark sandsynligvis den frygtede deflation med alle de dårligdomme, den kan trække med sig.