Skjulte aftaler i forsikringsbranchen

E-mailkorrespondance viser, at der eksisterer et samarbejde om »vores fælles marked« for forsikringsselskaber og mæglere, hvor sidstnævnte er kundernes mand.