Jyske Bank får påbud om at øge registreringen af fejl

Jyske Bank har fået til opgave at styrke håndteringen af operationelle risici på tre områder efter et besøg af Finanstilsynet.

Jyske Bank har blandt andet fået påbud om at øge den systematiske registrering af fejl, fortæller Finanstilsynet i en redegørelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Banken har blandt andet fået påbud om at øge den systematiske registrering af fejl, fortæller Finanstilsynet i en redegørelse.

I forvejen bliver de operationelle risikohændelser registreret, hvis de har givet banken et tab eller en gevinst. Men ifølge Finanstilsynet skal banken nu også foretage systematisk registrering, i tilfælde hvor der er begået en fejl, som kunne have givet tab, men ikke gjorde det.

- En sådan registrering kan give banken indsigt i potentielle operationelle risikohændelser og sammen med de allerede registrerede hændelser være et vigtigt element ved fastlæggelse af indsatsområder for nedbringelse af risikoen. Banken fik derfor et påbud om systematisk at registrere disse fejl, skriver Finanstilsynet i redegørelsen om inspektionen, der fandt sted i oktober 2015.

Jyske Bank har også fået påbud om at tage stilling til bankens scenarieanalyser, som har til formål at identificere potentielle risikohændelser samt deres effekt. Banken har allerede identificeret de risikoscenarier, hvor den vurderer, at risikoen er særligt stor.

- Finanstilsynet finder, at banken har foretaget nogle relevante analyser. Bestyrelsen og direktionen mangler dog eksplicit at tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde handlingsplaner for disse risici, eller om bestyrelsen og direktionen kan acceptere, at banken har risiciene, mener Finanstilsynet.

SKAL STYRKE DEN INTERNE RAPPORTERING

Finanstilsynet mener videre, at Jyske Bank for sjældent foretager intern rapportering om bankens operationelle risiko. Som det er nu, modtager bestyrelsen og bestyrelsens risikoudvalg en årlig rapport, og emnet er også på dagsordenen på bestyrelsens årlige behandling af solvensbehovsrapporten.

Hvis operationelle risikohændelser har medført tab på over 1 mio. kr., bliver bestyrelsen også orienteret om det.

- Henset til at banken er en Sifi-bank (systemisk vigtigt finansielt institut, red.), finder Finanstilsynet, at der er behov for en hyppigere intern rapportering om operationel risiko og forbedret dokumentation af bankens drøftelser heraf, og banken fik derfor et påbud herom, fortæller Finanstilsynet.

Finanstilsynet peger også på, at det kan styrke risikostyringen, hvis Jyske Bank som visse andre Sifi-banker lod intern revision udføre en "mere omfattende revision af den operationelle risikostyring og af bankens processer, ressourcer og kompetencer på området".