Danske Bank: Påbud og påtale af Finanstilsynet om styringskrav

De mennesker, der i Danske Bank står for at overvåge risikoen for operationelle risici som eksempelvis it-systemerne, har haft en begrænset rolle i forbindelse med beslutninger i banken, som kunne involvere væsentlig operationel risiko.

Foto: Thomas Lekfeldt. Danske Bank var forud for tilsynets inspektion i september sidste år godt klar over, at man haltede lidt bagefter i styringen af de operationelle risici. Og derfor havde man forud for inspektionen allerede identificeret en række mangler og iværksat initiativer til at udbedre dem.
Læs mere
Fold sammen

Det fandt Finanstilsynet frem til i forbindelse med en inspektion i banken i september sidste år om netop håndteringen af operationelle risici. Og derfor får Danske Bank nu et påbud om, at gruppen - Group Operational Risk - skal have en mere fremtrædende rolle ved analyser i forbindelse med sådanne beslutninger, oplyser tilsynet.

Derudover har Finanstilsynet givet Danske Bank en påtale for ikke at overholde kravene til styring af den operationelle risiko i banken.

Ved en operationel risiko forstås "risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer eller menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder", lyder definitionen fra Finanstilsynet. Det er ofte svagheder i it-systemerne, der falder inden under denne kategori.

Danske Bank var forud for tilsynets inspektion i september sidste år godt klar over, at man haltede lidt bagefter i styringen af de operationelle risici. Og derfor havde man forud for inspektionen allerede identificeret en række mangler og iværksat initiativer til at udbedre dem.

- Manglerne omfattede utilstrækkelig stillingtagen til, hvor store operationelle risici banken er parat til at acceptere, og utilstrækkelig analyse af de operationelle risici, som banken er udsat for, oplyser Finanstilsynet.

Oveni var der forekommet tab som følge af operationel risiko, men bankens bestyrelse var først blevet orienteret om det, længe efter at den efter bankens egne retningslinjer skulle have været orienteret.

Andre indsatsområder var at få en bedre styring af operationelle risici i de udenlandske enheder, og at der var for få medarbejdere til området, for uklar arbejdsdeling og for lidt intern undervisning af bankens medarbejdere om operationel risiko.

Finanstilsynet oplyser, at Danske Bank har opgjort sit solvensbehov per 31. december 2015 til 10,7 pct. Den faktiske solvens var 21,0 pct.

- Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov, oplyses det.