Danskere skal vente med skatterabat

Det er en fordel for danskerne at vente til sidste øjeblik med at omlægge deres opsparede kapitalpension til den nye aldersopsparing, mener flere pensionsselskaber.

Uafhængig økonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg, mener at udskiftning af kapitalpensionen vil være en fordel for langt de fleste. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Omlæg din opsparede kapitalpension til den nye alderspension og få en skatterabat på 2,7 pct. Sådan lyder tilbuddet fra regeringen til de mange tusinde danskere, der har kapitalpensioner. Det kan være en god idé for rigtigt mange, men vent med at lave ændringerne til sidste øjeblik. Sådan lyder rådet fra både Topdanmark og Danica Pension.

Tilbuddet om omlægningen gælder frem til udgangen af næste år, og ved at lave udskiftningen så sent som muligt kan opsparerne får en mindre gevinst i form af lavere omkostninger. Fra begyndelsen af det nye år er kapitalpensionen blevet afløst af aldersopsparing.

Den er karakteriseret ved, at der ikke er noget skattefradrag for indbetalingerne, mens udbetalingerne ved pensionering er skattefri. For at få nogle penge i statskassen og for at få flere til at bruge den nye pension tilbyder regeringen, at man kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift ved omlægningen, hvis man laver den inden udgangen af 2014. Hvis man venter og først får udbetalt ens kapitalpension, når livet som pensionist starter, sker det til en afgift på 40 pct. Hos Topdanmark er man gået i gang med at skrive til en række af kunderne om muligheden, og direktør i Topdanmark Livsforsikring Jan Hoffmann påpeger, at det for en meget stor del af opsparerne er en god idé rent økonomisk at få sat kapitalpensionen over på en aldersopsparing.

»Men det kan bedst betale sig først at gøre det til næste år. Omkostningerne ved at have en kapitalpension er måske på 40 kr. om måneden. Hvis man har en kapitalpension på eksempelvis 100.000 kr., vil afkastet af den opsparing betale for gebyret,« siger Jan Hoffmann

»Hvis man skifter pensionen allerede i år, har man kun afkastet af 62.700 kr. til at betale administrationsomkostningerne. Med andre ord betaler skatten en del af omkostninger, hvis man venter med omlægningen,« siger Jan Hoffmann.

Cheføkonom i Danica Pension Jens Christian Nielsen er enig. »Lige før sommerferien forlængede Folketinget muligheden for at konvertere til og med 2014. På den baggrund giver vi nu vores kunder helt frem til ultimo juni næste år til at vælge, om de vil gøre det,« siger Jens Christian Nielsen.

Bruger en anden model

Regeringen regner med at få i alt 40 mia. kr. ind i provenu fra danskernes udskiftning af kapitalpension til den nye pension. Halvdelen i år og den anden halvdel til næste år. Hvis mange af kunderne hos Topdanmark og Danica følger selskabernes råd, må regeringen vente lidt med at få en del af pengene. To af de andre store selskaber i form af PFA Pension og Nordea Liv & Pension har valgt en lidt anden fremgangsmåde.

Nordea laver ændringerne løbende, og hos PFA giver man kunderne muligheden tre uger til efteråret og tre uger til næste år ved samme tid. Ingen af selskaberne tør spå om, hvor mange der vil gøre brug af regeringens tilbud. Uafhængig økonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg har tidligere påpeget, at afgiftsrabatten for hver opsparede en mio. kr. giver en besparelse på 27.000 kr.

Kim Valentin mener, at udskiftning af kapitalpensionen vil være en fordel for langt de fleste. Kun i tre tilfælde skal man overveje at lade være. Det gælder, hvis den opsparede kapitalpension er meget lille, hvis der er garanti på kapitalpensionen, og man ikke får den med. Og sidst hvis man senere ønsker at ændre kapitalpensionen til en livrente eller en ratepension. Det er ikke muligt med aldersopsparingen.

Selvstændig aktuar Jørgen Svendsen mener, at regeringens tilbud er strikket forkert sammen. Der skulle ikke være tale om et valg. Det skulle være tvunget for alle dem, der har fordel af det. På den måde vil en hel del omkostninger og besvær blive sparet, mener Jørgen Svendsen.