Esben Lunde Larsen »beklager dybt«: Nu anklager DF ministeren for »ny søforklaring«

Dansk Folkeparti beskylder Esben Lunde Larsen (V) for en »ny søforklaring«, efter at miljø- og fødevareministeren lørdag kom med nye bemærkninger i kvotesagen.

ARKIVFOTO: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) rykkede lørdag ud med en ny kommentar i den såkaldte kvotesag, hvor ministeren ad flere omgange er blevet beskyldt for at tale usandt for Folketinget og komme med usammen­hængende forklaringer.

Fredag var ministeren indkaldt i samråd, hvor han skulle forklare, hvorfor han ikke havde orienteret partierne på Christiansborg om en række tiltag mod såkaldte kvotekonger. Ministeren forsvarede sig blandt andet med, at han havde sendt det bedste forslag, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde anbefalet, til Folke­tinget.

Forslaget omhandler en tro- og loveerklæring, hvor storfiskere skal erklære, at de ikke har bestemmende ind­flydelse over flere fiskekvoter, end de råder over.

Lørdag refererede Berlingske dokumenter i sagen, hvor styrelsen erklærer, at forslaget er uden virkning. Det er de oplysninger, som ministeren nu kommenterer i en skriftlig kommentar rundsendt til flere medier.

»Det er korrekt, at styrelsen forud for og under forhandlingerne syntes, der var problemer med modellen med tro og love-erklæringer, men der var et politisk ønske om at gøre noget ved problematikken, og derfor arbejdede de videre med modellen. Tro og love-erklæringer er ikke et vidundermiddel, men det er desværre det bedste bud på en løsning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen,« skriver Esben Lunde Larsen i en mail.

Anklage om »ny søforklaring«

Fredag bad Berlingske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om at kommentere, hvorfor ministeren i mere end to timer foran Folketinget ad flere omgange betonede, at hans embedsmænd entydigt havde anbefalet ham at gå videre med tro- og loveerklæringer, når sagens dokumenter afslørede det stik modsatte. Nemlig, at embedsværket i mindst tre notater lagde klar afstand til forslaget.

Ministeren ville ikke selv svare Berlingske, men bad sin underliggende styrelse, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, om at kommentere artiklen. Styrelsen sendte sent fredag et svar, som på overfladen kan ligne et forsvar for tro- og loveerklæringerne – og dermed også et forsvar for ministeren:

»Styrelsen har aldrig hævdet, at tro- og love erklæringerne var noget vidundermiddel, men med den forbedrede model er det vores klare vurdering, at det er det bedste bud i øjeblikket i forhold til at gennemføre regler om bestemmende indflydelse.«

Men nærlæser man styrelsens tidligere bud på indgreb, som kan regulere netop »bestemmende indflydelse«, i en oversigt fra maj 2016, viser det sig, at styrelsen kun har to bud. Det ene bud vil man reelt ikke kunne udleve; det andet bud er tro- og loveerklæringer. Med andre ord er det altså stærkt begrænset, hvad det egentlig siger, når styrelsen i dag omtaler tro- og loveerklæringer som »det bedste bud i øjeblikket i forhold til at gennemføre regler om bestemmende indflydelse.«

Esben Lunde Larsen kommer lørdag med lignende udtalelser.

»For at kunne gøre noget ved den særlige problematik, man kalder bestemmende indflydelse, udvikler Landbrugs- og Fiskeristyrelsen så dette bud om tro og love­erklæringer, som er styrelsens bedste faglige bud på en løsning.«

Denne del af ministerens budskab huer ikke Dansk Folkeparti, fordi partiet ikke specifikt har bedt om forslag til bekæmpelse af problemer med bestemmende indflydelse, da partiet mere bredt bad om nye ideer til et opgør med kvotekonger.

»Han forsøger hele tiden at finde vej ud af ålerusen, men han bevæger sig bare længere ind i den. Han ændrer hele tiden forklaring, og det gør han også nu. Han får det til at lyde, som om vi kun har bedt om forslag vedrørende problemer om bestemmende indflydelse, men det har vi ikke. Vi har bedt om strammere regler, der kan gøre op med kvotekonger,« siger DFs fiskeriordfører, Ib Poulsen.

Du synes ikke, hans nye forklaring holder?
»Nej, han kommer bare med en ny forklaring, som han forsøger at tilpasse den nye virkelighed, men det holder ikke. Jeg har det indtryk, at det her bare er en ny søforklaring,« siger Ib Poulsen.

Ministeren beklager

Miljø- og fødevareministeren rækker ellers hånden ud til partierne i sin skriftlige kommentar.

»Jeg beklager dybt, at partierne ikke mener, de har fået alt det input, de har brug for. Derfor har jeg bedt min styrelse udarbejde et skriftlig oplæg med alle styrelsens ideer og vurderinger til den drøftelse, jeg håber at kunne have med partierne snarest muligt,« skriver Esben Lunde Larsen.

Socialdemokraterne mener ikke, at ministeren her kommer med en reel beklagelse.

»Det eneste, Esben Lunde Larsen beklager, lader til at være, at et flertal i Folketinget oplever, at vi er blevet misinformeret. Altså det er, som om han beklager sig over et flertal i Folketinget og ikke over, at han reelt har talt usandt,« siger landbrugs- og fiskeriordfører Simon Kollerup (S).

Han mener ligesom DF, at ministeren bevæger sig på gyngende grund med sin forklaring om problemer med bestemmende indflydelse:

»Jeg sidder med fornemmelsen, at Esben Lunde Larsen forsøger at lægge os ord i munden, vi ikke har sagt, så hans svar i samrådet kommer til at fremstå bedre, men sådan kan man jo ikke gøre som minister.«