Salg af 66 benzinstationer godkendt

Konkurrence. Shells køb af 66 YX-stationer i Danmark er netop blevet godkendt af konkurrencemyndighederne.

Oktanbeslutning. Konkurrencestyrelsen godkender Shells ti-årige overtagelse af benzinsalget på 66 YX-stationer i Danmark.

-Vi mener ikke, der er en risiko for, at det forskyder konkurrenceforholdene, siger fuldmægtig Morten Lange, Konkurrencestyrelsen.

Konkurrencestyrelsen godkender Shells ti-årige overtagelse af leverancer og salg af brændstof på 66 YX-stationer (tidligere Hydro Texaco) i Danmark. Aftalen sker som et led mellem Dansk Shell og YX-Energi A/S, der ejes af Reitan Servicehandel, som driver salg af dagligvarer gennem 7-eleven kiosker, og som de har rettighederne til i Skandinavien.

-Vi mener ikke, der er en risiko for, at aftalen rykker noget væsentligt på markedet for salg af brændstof, og at det forskyder konkurrencen, så Shell kan styre priserne og heller ikke, at der er tale om, at selskabet får en dominerende position på markedet, siger fuldmægtig Morten Lange, Konkurrencestyrelsen.

Det har også ligget til grund for godkendelsen af aftalen, at Shell ikke permanent overtager YX-stationerne. Dels er der tale om en ti-årig samarbejdsaftale, dels er det kun salget af brændstof Shell overtager på benzinstationerne. Konkurrencestyrelsen lægger til grund, at Reitan Servicehandel bibeholder salget af dagligvarer i butikkerne på de 66 YX-stationer.

Omsætningen for den anmeldte fusion i Danmark hos Shell plus de 66 YX-stationer overstiger ifølge Konkurrencestyrelsen 3,8 mia. kr. ligesom de to virksomheder hver for sig har en omsætning, der hver især er større end 300 mio. kr. Det er grunden til, at fusionen også har skullet godkendes af Konkurrencerådet.

Efter fusionen falder YX Energis - (Hydro Texaco og Uno-X red.) antal af tankstationer fra 370 til 304, mens Shells antal (Shell og Metax red.) stiger fra 289 til 355. De omfattede tankstationer svarer til en ganske lille markedsandel af markedet for salg af motorbrændstof. Aftalen træder i kraft fra andet kvartal 2008.

-Fusionen indebærer ikke en stor risiko for en markedsskadelig effekt. Der er ikke tale om, at én aktør forlader markedet, men at en mindre del af en virksomhed overdrages. Det er på nationalt plan en meget lille del af markedet, der her forskydes, når de resterende markedsaktørers markedsandele tages med i betragtning, siger fuldmægtig Morten Lange.

Fusionen vurderes endvidere af Konkurrencestyrelsen til udelukkende at have betydning i detailleddet for salg af brændstoffer. De 66 butikker, der er tilknyttet de omfattede tankstationer, vil som led i samarbejdet mellem Shell og Reitan Servicehandel blive konverteret til 7-Eleven butikker. Men det påvirker ikke fusionen, da denne del både før og efter fusionen har været ejet og kontrolleret af Reitan Servicehandel.