Amerikansk finanspolitik og europæiske valg vil præge aktierne i 2017

Det vil være mange af de samme temaer som i 2016, der kommer til at dominere aktiemarkederne i 2017, men især USA?s nye finanspolitik vil komme til at spille en stor rolle.

Læs mere
Fold sammen

Det vurderer Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg hos Formuepleje.

»Som udgangspunkt når vi kigger på, hvilke temaer, der kommer til at dominere aktiemarkederne i 2017, så mener vi, at det er mange af de samme temaer, der går igen. Det er det driftsmæssige opsving, hvor vi i langt højere grad kommer til at se, at det er indtjeningen i virksomheden, der kommer til at trække afkastet, ganske som vi har set i 2016,« forklarer han til Ritzau Finans og tilføjer:

»Det er den proces fra en forbedret økonomi anført af USA, som er med til at øge omsætningen i virksomheden og som er med til at generere indtjeningsvækst. Så det er det grundlæggende element i forhold til, hvad der skal trække aktieafkastet i 2017.«

Det der til gengæld er nyt i forhold til afkastgenereringen er, at der forventes at komme en ny finanspolitik i USA.

»En finanspolitik, der er lagt op til at være mere lempelig og derved også kan give en stimulans til den vækst, vi ser i USA og de vækstforventninger, som markederne har til USA.«

»Og det nye tema i 2017 er, i hvilket omfang og i hvilken grad kommer den ekspansive finanspolitik i USA til at påvirke den amerikanske vækst og de rammebetingelser, som amerikanske virksomheder har,« siger Otto Friedrichsen.

I forhold til risikoelementer i 2017 så peger Otto Friedrichsen på den amerikanske centralbank.

»Centralbanken og dens politik og retorik fremadrettet har stadig stor betydning for aktieafkastet,« siger han.

Dernæst peger han på aktiemarkedernes afhængighed af USA, som stadig er forholdsvis stor.

»Svaghed i amerikansk økonomi og manglende levering i forhold til de forventninger, der ligger til en ekspansiv finanspolitik vil være negativt for amerikanske aktier og afkastudviklingen på amerikanske aktier generelt,« konstaterer han.

Lars Skovgaard Andersen, der er senior aktiestrateg i Danske Bank, nævner det franske præsidentvalg og det tyske forbundsdagsvalg som to risikoelementer i 2017. Han mener dog, at markederne efterhånden er blevet en smule immune overfor politiske risici.

»Vi er efterhånden ved at være lidt immune overfor politiske risici i forhold til økonomiske konsekvenser. Det kan godt være, at en af de politiske events kan trigge en reaktion, men jeg har svært ved at tro på, at de skal få markant indflydelse, hvis ikke de økonomiske data er lidt svage samtidig,« forklarer han til Ritzau Finans.

DISSE SEKTORER VIL KLARE SIG GODT

Lars Skovgaard Andersen mener, at nogle af de sektorer, der vil klare sig godt i det kommende år er industrisektoren og i særdeleshed olie- og gassektoren.

»Det er en sektor, som har sparket til hjørne. Selskaberne har nemmere ved at slå meget lave forventninger,« forklarer han og uddyber:

»Den vækst, der er i verden, vil få olieprisen til at stabilisere sig. Opec har selvfølgelig fået olieprisen op nu, men vi tror ikke på, at olieprisen skal stige markant herfra, fordi så kommer amerikanerne bare på banen og producerer noget. Men bare det, at der er kommet bund i markedet, gør olie interessant.«