Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Sådan skaffer vi 1.000 flere sygeplejersker på kort tid

Foto: LINDA KASTRUP

Der er en bred erkendelse af, at der mangler hænder på sygehusene. En løsning er at annullere de fire helligdage efter påskesøndag. Det vil momentant forøge arbejdsstyrken i Danmark med omkring 45.000 årsværk og frigøre flere tusinde årsværk i sundhedssektoren.

Fra påske til sommerferien er der blot seks-syv uger med fem dages arbejdsuge, resten er forstyrret af hellig- og feriedage. Hver medarbejder har omkring 55 arbejdsdage over ca. 16 uger, men antallet af syge mennesker er uændret. De få arbejdsdage reducerer hospitalsydelserne i perioden, men efterspørgslen er uændret. Der kommer et efterslæb, som skal afvikles, men hospitalerne kan ikke øge bemandingen på arbejdsdagene, i stedet bliver personalet presset til det yderste.

Vores kultur med lange weekender og små ferier, mellem påsken og sommerferien, presser hospitalerne og Danmark. Når vi ikke kan øge bemandingen bliver tømmermændene for store, det ses tydeligt på hospitalerne, men alle brancher, som mangler arbejdskraft, mærker det. Året kan deles op i tre perioder, før påske, efter påske og efter sommerferien. Der er omtrent 16 uger i hver af de tre perioder, men før påsken og efter sommerferien er 75-80 arbejdsdage. Der er et stort gab ned til 55 arbejdsdage.

Løsningen er ligetil: Fjern helligdagene efter påskesøndag i grundskolen og i uddannelsessystemet. Resten af samfundet vil inden for få år følge efter og arbejdsmarkedets parter vil forhandle sig frem til nye aftaler. Sundhedssektoren har særlige udfordringer, et økonomisk tillæg ved 37 timers arbejdsuge er en mulighed og der kan gives økonomisk kompensation for at gå tilbage til fx fem ugers ferie. Hele pakken vil sandsynligvis give ti ekstra arbejdsdage om året i sundhedssektoren, hovedparten vil ligge mellem påske og sommerferien. Vi kan fjerne efterslæbet i perioden, og det aflaster resten af året.

Har vi råd til øgede lønninger og omkostninger i sundhedssektoren? Hvis de fire helligdage forsvandt fra det danske arbejdsmarked vil der ske et økonomisk løft for 2. kvartal i hele Danmark, det vil være den største effektivisering, som kan skabes i Danmark, og det kan ske inden for få år. Det er i princippet en »Helle Thorning-Schmidt og blot 12 minutter mere«, men målet og indsatsen er ændret, det er vejen frem for at skabe en bæredygtig sundhedssektor i de næste årtier. Peter Poulsen, Rødovre