Ledelse er den bedste medicin mod sygefravær

En aktiv lederindsats virker bedre mod det bundlinjedrænende sygefravær end både frugtkurve, betalt fitness eller nedfældne trivselspolitikker, viser ny undersøgelse.


En virksomhed kan ordinere grøntsagsordninger, motionsrum og rygestopkurser. Men den mest effektive medicin mod det bundlinjedrænende sygefravær på arbejdspladsen er at give medarbejderne et skud ledelse.

»Det er noget, der virker,« fastslår Thomas Qvortrup Christensen, chefkonsulent for arbejdsmarkedspolitik hos Dansk Industri, der har gransket sygefraværet i en ny undersøgelse.

Her har erhvervsorganisationen spurgt 566 medlemsvirksomheder, hvad der virker, og næsten halvdelen af virksomhederne svarer, at de ansattes sygefravær er faldet, fordi kampen mod sygemeldingerne er en del af lederudviklingen. Ledernes effekt på sygefraværet er altså større end både sundhedstiltag, krav om lægeerklæringer og trivselspolitikker.

Dialog er vejen frem


Dialog er kodeordet for den gode leder, mener Thomas Qvortrup Christensen.

»At tale med den sygemeldte medarbejder er vejen til at få folk tilbage til arbejdet, og vi hører fra erhvervslivet, at man fokuserer meget på at gøre op med tabuet om, at sygdom i alle tilfælde udelukker arbejde.«

Per Tybjerg Aldrich er medforfatter til Børsens Ledelseshåndbøger om arbejdsmiljø, seniorprojektleder for rådgivningsvirksomheden Cowi og har beskæftiget sig med sygefravær i 15 år. Han fortæller, at en stor del af fraværet skyldes det psykiske arbejdsmiljø.

»Og meget psykisk arbejdsmiljø handler om, at lederne skal gøre det, de er sat i verden for: At lede,« siger han og fremhæver arbejdspladsvurderinger, tilfredshedsmålinger og medarbejderudviklingssamtaler som værktøjer til at skrue ned for sygefraværet

»De metoder giver en masse informationer om, hvor der er forhold i arbejdet, som kunne være bedre. Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvad der er den største driver i forhold til, at folk melder sig syge,« siger Per Tybjerg Aldrich.

Mange skjulte udgifter


En anden måde at holde folk på arbejde frem for i sygesengen er at aflønne lederne efter deres indsats mod sygefravær.

»Mange chefer har forskellige former for bonusordninger, og hvis man gerne vil opnå et godt arbejdsmiljø med lavere sygefravær, så skal man ind og sige, at det parameter spiller ind i bonusaflønningen,« foreslår Per Tybjerg Aldrich.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet koster sygefravær årligt samfundet 37 mil­liarder kroner. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd anslår derimod, at mentale helbredsproblemer alene betyder et samfundstab på 55 milliarder kroner. Og for virksomheder ligger der en større skjult regning et sted inde i regnskaberne.

Dansk Industri har udregnet, at en kontorassistent, der er sygemeldt på fuldtid i tre måneder, samlet set vil koste virksomheden 55.000 kroner i løn- og vikarudgifter. Men det er kun toppen af isbjerget, fortæller Per Tybjerg Aldrich.

»Virksomheder har måske fokus på en tredjedel af omkostningerne. Men to­tredjedele gemmer sig andre steder i regnskabet, hvor virksomheder aldrig bliver klar over, at det, der påvirker deres bundlinje, handler om sygefravær – og altså grundlæggende er noget, de kan gøre noget ved,« siger han og peger på, at mistede ordrer, lavere produktivitet og dårlig kvalitet bare er nogle af sideeffekterne ved sygefravær, som kan slå usynligt hul på bundlinjen.