Kan højt sygefravær trues væk?

UGENS DILEMMA: Medarbejderne i din afdeling har langt flere sygedage, end de andre i virksomheden, der ellers også har et højt sygefravær. Nu strammer din chef grebet om dig for at få antallet af sygedage ned. Vil du rasle med sablen over for dine egne ansatte, eller have de ansatte med på råd?

Du er afdelingsleder i et teleselskab og refererer til direktøren. I de senere år har sygefraværet i virksomheden været støt stigende og er på det højeste niveau nogensinde. Din afdelings fravær ligger markant højere end andre afdelinger. Direktøren har sat nedbringelse af sygefraværet øverst på dagsordenen.

Du er nu blevet indkaldt til møde med direktøren om 14 dage om din afdelings sygefravær.  Du har fået at vide, at du på mødet skal komme med dit bud på, hvordan du i løbet af tre måneder vil nedbringe sygefraværet i din afdeling.

Du føler, at direktionen har urealistiske forventninger til dig, og mener umiddelbart ikke at du vil være i stand til på blot tre måneder at få ”vendt skuden”.

Hvad gør du?