Ny bog: Frygten for menneskehedens udslettelse er fuldstændig begrundet

Menneskets kræfter er blevet så store, at vi for første gang i historien har kapaciteten til definitivt at ødelægge os selv, mener den britiske moralfilosof Toby Ord.

De største risici udgøres ifølge Toby Ord af kunstig intelligens, efterfulgt af menneskeskabte pandemier, atomkrig og klimaforandringer. Billedet viser en fransk atomprøvesprægning på Mururoa-atollen, 1971.  Fold sammen
Læs mere
Foto: AFP PHOTO

Frygten for Jordens og menneskehedens undergang, som i disse år særligt knytter sig til klimadebatten og idéen om den antropocæne epoke, affejes ofte af skeptikere som alarmisme.

Et tilbagevendende argument er, at denne bekymring for menneskehedens nært forestående endeligt ikke kun karakteriserer vores tidsalder, men er udtryk for en grundlæggende eksistentiel angst i mennesket, der til alle tider har forvekslet det at være de seneste i historien med at være de sidste. «

Med videnskabelig omhyggelighed, klarhed og soberhed viser moralfilosoffen Toby Ords »The Precipice« imidlertid, at denne frygt for menneskehedens udslettelse i dag faktisk er fuldstændig begrundet, og at vores tidsalder indiskutabelt adskiller sig fra alle foregående ved en helt reel fare og eksponentielt stigende risiko for vores totale ødelæggelse

Toby Ord er tilknyttet The Future of Humanity Institute ved Oxford University, og i »The Precipice« beskæftiger han sig med risikoen for ødelæggelsen af menneskets langsigtede fremtid – såkaldte »eksistentielle risici.« Toby Ord opdeler disse ricisi i naturlige og menneskeskabte.

Sandsynligheden for, at naturfænomener såsom kometer og asteroider, stjerne- og supervulkanske eksplosioner i den nære fremtid vil udslette menneskeheden, er ifølge Toby Ord forsvindende lille og ikke noget at bekymre sig om.

Truslen fra antroprogene, altså menneskerelaterede katastrofer er imidlertid reel. Den største risiko udgøres ifølge Toby Ord af kunstig intelligens, efterfulgt af menneskeskabte pandemier, atomkrig og klimaforandringer. Sandsynligheden for, at vi inden for de næste 100 år forårsager vores egen udryddelse i forbindelse med én af disse katastrofer, vurder Ord til én til seks.

Der er altså tale om noget nær en overhængende fare for, at menneskeheden ikke klarer sig igennem dette århundrede. Toby Ord døber følgelig vores tidsalder »The Precipice« – »afgrunden«. Overlever vi denne æra, vil den i fremtidens historiebøger blive beskrevet som den mest afgørende i menneskehedens historie, hvor vi balancerede på kanten til et fald ned i tilintetgørelse.

Menneskets kræfter er blevet så store, at vi for første gang i historien har kapaciteten til definitivt at ødelægge os selv. Samtidig med at vores teknologi har udviklet sig med afsindig fart, er risikoen for fejlskridt, uheld og bevidst manipulation med katastrofale følger vokset eksponentielt, og det især, fordi der ikke er sket en tilsvarende udvikling i menneskets moral og indsigt. Vi besidder i dag kræfterne til øjeblikkelig selvudslettelse, men ikke den moralske kapacitet til at håndtere denne magt.

Mette Leonard Høeg

»The Precipice belyser klart og samvittighedsfuldt skyggesiden af det fremskridt, der har ført menneskeheden til den avancerede og magelige top, vi befinder os på i dag.«


Toby Ords bog er imidlertid ikke pessimistisk. Tværtimod er han motiveret af en dyb optimisme, hvad angår fremtiden. Han beskriver menneskeheden som værende potentielt set på sit spædeste stadium og mener, at den har mulighed for en lang og frugtbar fremtid.

»The Precipice« indeholder også et opråb, en indtrængende opfordring til, at vi erkender situationens alvor og forholder os ansvarsfuldt og proaktivt for at beskytte denne værdifulde fremtid. Der er akut behov, mener Toby Ord, for såvel en moralsk revolution som en fokuseret indsats og koordinering, globalt og på tværs af generationer, for langt større støtte til forskningen i eksistentielle risici og for en bred bevidstgørelse om de langsigtede perspektiver for menneskeheden.

»The Precipice« belyser klart og samvittighedsfuldt skyggesiden af det fremskridt, der har ført menneskeheden til den avancerede og magelige top, vi befinder os på i dag. Samtidig er der noget stærkt enerverende og mærkeligt ignorant og ureflekteret ved denne indlysende vigtige bog.

Fremtidsentusiasmen og optimismen virker ikke overbevisende og er koblet med et tyngende begreb om pligt og taknemmelighed, en overdreven fromhed og et udpræget naivt menneskesyn. Toby Ord mener bl.a., at vi står i dyb og evig taknemmelighedsgæld til de foregående generationer.

Foto: Bloomsbury Fold sammen
Læs mere

Toby Ord efterlyser en moralsk revolution, der forudsætter en enighed om, hvad der er moralsk, godt, sandt og rigtigt. Hans synes at ignorere, at en sådan konsensus ikke eksisterer, og fremsætter ufortrødent sit optimistiske og forsimplende menneskesyn og sit antroprocentriske udgangspunkt som objektive og vedtagne sandheder.

Uanset sin helt indlysende relevans og aktualitet fremstår »The Precipice« således mangelfuld og skæmmet af afgørende blinde vinkler.

The Precipice
Forfatter: Toby Ord. Sider: 480. Pris: £22.50 (hardback) / £8.99 (paperback). Forlag: Bloomsbury