Dagens aktietip - tirsdag

Aktietip. DLH rammes af afmatning.

I DLH’s 3. kvartalsregnskab holder man fast ved forventningen om et resultat før skat på 230 mio. kr., men forventningen til årets omsætning nedjusteres med 200 mio. kr. Der er kun tale om en marginal nedjustering fra 7,5 mia. kr. til 7,3 mia. kr, men den psykologiske effekt må ikke undervurderes.

Nedjusteringen bygges på en afdæmpning i efterspørgslen hos et antal af koncernens markeder, og i den forbindelse hæfter man sig ved en enkelt tilføjelse i en ellers positiv sætning: Med tilføjelsen ”specielt i første halvår” føjet til en forklaring om fremgang og et generelt godt marked leverer DLH nemlig det samme budskab, som vi har set fra en række andre selskaber, såsom Rockwool, Sanistål, Brdr. A&O Johansen m.fl.

Budskabet er i al sin enkelthed, at de gyldne tider nu er ved at være forbi. Fremover vil vækst i omsætning og på bundlinien ikke blive skabt af højkonjunkturen, som det har været tilfældet de seneste år. Det afspejler sig allerede i aktiekurserne, der som sædvanligt er på forkant med udviklingen. DLH har således fået barberet næsten 40% af sin aktiekurs siden den toppede i maj måned.

Vi betragter dette kursfald som værende ude af trit med al rimelighed, men her er man nødt til at være realist og erkende, at det altså ikke er os, som bestemmer kurserne på børsen. Bevægelsen i DLH’s aktiekurs har tidligere demonstreret, at markedet har en meget kort lunte, når det gælder DLH, og det bliver man nødt til at acceptere.

Så selvom kursen er sendt ned på et niveau, som vi betragter som urimeligt lavt, bør man alligevel lade forsigtigheden råde, og afvente DLH’s forventninger til det kommende år i årsregnskabet for 2007, før man sætter sin penge i aktien. Kursen har ikke nødvendigvis fundet bunden endnu.