Sjællandsk andelskasse sendt til tælling af Finanstilsynet

Andelskassen J.A.K. Slagelse må nedskrive 5,8 millioner på sin i forvejen pressede kreditbog og ryger et godt stykke under Finanstilsynets kapitalkrav

Foto: SØREN STEFFEN. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Andelskassen J.A.K. i Slagelse ligger langt under sit kapitalbehov efter at Finanstilsynet har været på inspektion med nye nedskrivninger og adskillige påbud til følge.

Nu skal ledelsen fremsende en genoprettelsesplan til tilsynet og beskrive, hvordan man vil sikre overlevelsen. Det skriver Finanstilsynet i en såkaldt inspektionsredegørelse fra baggrund af det seneste besøg.

Og der er noget at arbejde med.

Allerede inden Finanstilsynets inspektion var andelskassens kapitaloverdækning ganske beskeden, men efter besøget, ligger J.A.K. Slagelse hele fire procentpoint under det nye solvensbehov efter fundet af nye nedskrivninger på 5,8 millioner kroner.

Tilsynet fandt svagheder - såkaldte objektive indikationer for værdiforringelse (OIV) på hele 43 procent af bankens udlån på baggrund af en stikprøve bestående af de 126 største engagementer.

Et af de store problemer er andelskassens mange store engagementer, som gør den skrøbelig og betyder, at den ikke lever op til reglerne i den såkaldte tilsynsdiamant.

Derudover består mere end halvdelen af bankens kapitalgrundlag af såkaldt supplerende kapital.

»Finanstilsynet vurderer, at de mange store udlån i kombination med, at andelskassen ikke opfylder det individuelle solvensbehov og har en skrøbelig kapitalstruktur, indebærer en ikke uvæsentlig risiko for, at andelskassen inden for en kortere årrække kan få svært ved at leve op til kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed,« skriver Tilsynet.

Det er anden gang på få år, at J.A.K. Slagelse er i vanskeligheder. Også i 2013 røg andelskassen under solvensbehovet efter en inspektion fra Finanstilsynet. Dengang lykkedes det at hente frisk kapital

Udover at indsende en genopretningsplan, skal J.A.K. Slagelse desuden rette op på en hel stribe forhold, kræver Finanstilsynet.

Blandt andet fik andelskassen en række forbud, fordi den »på flere og væsentlige områder angående styring og kontrol er meget langt fra at leve op til lovgivningens krav,« skriver Tilsynet, som også er bekymret for den meget store geografiske spredning af andelskassens aktiviteter.

Den er et følge af flere fusioner, men betyder, at det lille Slagelse-pengeinstitut har kunder på det meste af Sjælland, et område på Fyn og et område i Nordjylland.

Finanstilsynet giver risikooplysning på grund af nogle usikre afkastgarantier og afhængigheden af supplerende kapital, samt påbud om at nedbringe antallet af store eksponeringer.

Andelskassen J.A.K. Slagelse må ikke udbetale udbytte til ejerne eller rente til ejerne af den ansvarlige kapital, og ikke påtage sig nye risici, før den igen overholder solvenskravet.

I det seneste regnskab, som er for de første tre kvartaler af 2014, havde J.A.K. et underskud på 2,6 millioner kroner. Udlånet er på 232 millioner kroner.