Sådan får du mest muligt for din virksomhed

Det afgørende i enhver virksomhedshandel er, at sælgeren får en pris, som han er tilfreds med. Følgende ting kan være med til at sende prisen i vejret.

- Hav en salgbar virksomhed. Der er mange købere til virksomheder, men ikke alt kan sælges. Sørg derfor for at udvikle virksomheden, så den har særlige styrker og et vækstpotentiale, der kan lokke købere til.

- Dokumenter virksomhedens forhold. Potentielle købere ønsker i dag tilbundsgående dokumentation af eksempelvis økonomi og vil ikke forhandle, hvis de ikke kan få den.

- Afsøg markedet for alle potentielle købere. Husk at både privatpersoner, konkurrerende virksomheder og kapitalfonde er mulige købere. Som hovedregel giver flere købere mulighed for højere pris.

- Afhold "auktion" over virksomheden. De interesserede købere skal alle have lov til at byde. Når de ved, at de er i konkurrence, vil deres bud alt andet lige blive bedre. Husk at prisen nok er vigtig, men at andre hensyn kan spille ind ved valg af køber. Interesser dig for, hvad en ny ejer vil med virksomheden og de ansatte.

-krone