Danske virksomheder ikke klar til generationsskifte

Uforberedte. Færre end hver tredje virksomhed har planer for, hvordan et ejerskifte skal gennemføres. De nuværende ejere undervurderer arbejdet med at sælge virksomhederne, og det kan trække salgsprisen ned.

Hovedparten af de tusindvis af mindre og mellemstore virksomheder (mmv'er), der i de kommende år skal have nye ejere, har ingen planer for, hvem der skal overtage ejerskabet, eller hvordan det skal ske.

Samlet set har kun 29 procent af mmv'erne en plan for, hvordan et ejerskifte gennemføres. For de virksomheder, der skal have nye ejere inden for ti år, er andelen, som har en plan, 40 procent.

Det viser en ny undersøgelse fra ErhvervsBarometret, hvor ErhvervsBladet og revisionsfirmaet KPMG i fællesskab tager temperaturen på dansk erhvervsliv. 150 ejere og ledere fra private virksomheder har deltaget i undersøgelsen.

Svært at sælgeSelv om den store opgave med at afhænde virksomheden altså er relativt nært forestående, har mange ejere eller ledere ikke planlagt den. Det gør det sværere at få virksomhederne solgt og minimerer derfor også den pris, som de nuværende ejere kan sælge til.

- Tallene er bekymrende. Mange virksomheder står over for et generationsskifte, men undervurderer tilsyneladende den komplekse opgave, som et salg af en virksomhed er. Det kan få alvorlige konsekvenser for ejerne i form af blandt andet lavere priser, hvis ikke salgene helt må opgives, siger partner Lars Bo Jørgensen fra KPMG.

JubeloptimismeDe nuværende ejeres manglende opmærksomhed på planlægningen af et fremtidigt salg hænger sammen med en jubeloptimisme, der får mange ejere til at tro, at deres virksomheder kan sælges uden videre.

Således vurderer hele 71 procent af de medvirkende i den nye undersøgelse, at muligheden for at gennemføre et succesfuldt ejerskifte enten er "gode" eller "meget gode". Kun otte procent anser mulighederne for at være "dårlige" eller "meget dårlige".

Dermed har de seneste års gode konjunkturer og stigende aktivitet på markedet for køb og salg af virksomheder hensat mange ejere i den tro, at deres virksomheder sælger sig selv. Den opfattelse kan imidlertid ofte vise sig skæbnesvanger og måske medføre, at et salg slet ikke kan gennemføres, fordi ejerne ikke er salgsmodne virksomhederne.

- Visse ting skal være opfyldt, før købernes interesse vækkes, og alene at dokumentere eksempelvis vækstpotentialet er en krævende opgave. Derfor er man som sælger nødt til at arbejde målrettet med salgsmodning. Ingen virksomheder sælger sig selv, konstaterer partner Henrik Schrøder, virksomhedsmæglerfirmaet Schrøder, Lucas & Partnere.

Generationsskiftet er dødtNødvendigheden af at få planlagt salg af virksomheder i god tid bliver ikke mindre af, at mange nuværende ejere forventer at sælge til en ny ejer uden tilknytning til virksomheden i dag.

39 procent af ejerne forestiller sig således ifølge ErhvervsBarometret at afhænde virksomheden til tredjepart. Kun 16 procent vil sælge til en medarbejder og endnu færre 12 procent til et familiemedlem. Det klassiske generationsskifte, hvor sønnen overtog farens virksomhed, synes således dødt, og det gør det alt andet lige sværere at finde nye ejere.

- Det kan overraske at så få vil sælge til familien, men det hænger sammen med en ny kultur blandt ejerledere. Man presser ikke længere sin børn til at overtage virksomheden. Hvis de vil noget andet, får de lov til det, og der er jo masser af andre muligheder i dag, forklarer Lars Bo Jørgensen.