Pensionskasser udvider investeringsprofil

Nyt lovforslag ophæver nogle begrænsninger for pensionskassernes anbringelse af kapital i fast ejendom og gør det bl.a. muligt at investere spekulativt i nye ejendomsprojekter og infrastruktur.

Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

De danske pensionskasser kan med et nyt lovforslag blive en endnu større spiller på det danske ejendomsmarked som følge af en lempelse af reglerne om pensionskassers investeringer. Lovforslaget indeholder ændringer til reglerne i lov om finansiel virksomhed, der regulerer pensionskassernes mulighed for at anbringe midler i fast ejendom. Forslaget forventes fremsat i til 1. behandling i Folketinget i januar 2015.

Større risiko, højere afkast

Efter de nuværende regler er det kun tilladt for pensionskasserne at investere i fast ejendom, hvis der er tale om en varig anbringelse af midlerne. Med andre ord må pensionskasserne ikke investere i ejendomsprojekter spekulativt med videresalg for øje. Skal pensionskassen investere i for eksempel en boligejendom, må det således kun ske med henblik på udlejning. Sådanne udlejningsejendomme har indtil nu været et af pensionskassernes foretrukne investeringsaktiver på grund af deres langsigtede profil og sikre afkast. De nuværende restriktioner udelukker ikke, at der senere kan ske frasalg af en udlejningsejendom igen, idet reglen alene skal sikre, at hensigten på investeringstidspunktet var en varig anbringelse af midlerne.

Betingelsen om varig anbringelse af midlerne har indtil nu forhindret pensionskasserne i at investere i mere spekulative ejendomsprojekter, hvor investeringen sker med videresalg for øje. Sådanne projekter indebærer ofte en større risiko, men de giver samtidig mulighed for et højere afkast til pensionskunderne. Det foreslås i lovforslaget, at kravet om »varig anbringelse af midlerne« derfor udgår, således at pensionskasserne fremover også kan investere i fast ejendom med videresalg for øje.

Investering i infrastruktur

Samtidig åbner lovforslaget for, at pensionskasserne kan deltage i investeringer i infrastruktur, såsom jernbaner, havne, broer, fibernet, telefonforbindelse m.m. Formålet med denne ændring har fra politisk side været at gøre det mere attraktivt for pensionskasserne at forbedre landets infrastruktur.

Infrastrukturanlæg har ligesom almindelige udlejningsejendomme de obligationslignende karakteristika, der er interessante for pensionskassernes langsigtede horisont, idet der er tale om betydelige investeringer med en lav risiko og et nogenlunde fast afkast.

Risiko i forhold til egenkapital

Selv om lovforslaget udvider pensionskassernes mulighed for at anbringe kapital i mere spekulative investeringer, indeholder lov om finansiel virksomhed dog også nogle generelle investeringsregler, som pensionskasserne skal iagttage.

Der gælder således visse placerings- og spredningsregler for de aktiver, som pensionskasserne investerer i. Reglerne skal sørge for, at pensionskasserne til enhver tid har nok egenkapital til at dække pensionskassens forpligtelser over for kunderne. Heri ligger et generelt krav om hensigtsmæssighed, idet investerings-risikoen skal stå i forhold til pensionskassens egenkapital.

Samtidig må anbringelsen af midler ikke indebære en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt type aktiver eller af et bestemt investeringsmarked.

Disse begrænsninger er selvfølgelig relevante at holde for øje, når man vurderer den reelle virkning af lovændringen, såfremt den bliver vedtaget. De kvantitative og kvalitative restriktioner vil fortsat være gældende på pensionskassernes investeringer.

Som en fodnote kan det i øvrigt bemærkes, at der er nye – og mere strikse – regler om solvens-kapitalkrav på vej på området som følge af Solvens II-direktivet, der er vedtaget i EU.

Gavner byggebranchen

Kravene til pensionsselskabernes egenkapital og investeringer ændrer dog ikke på, at det generelle råderum for pensionskassers investeringer udvides, hvis lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget. Det kan medføre øget aktivitet på ejendomsmarkedet i form af nye projekter, hvilket selvfølgelig også er til gavn for byggebranchen.

I en by som København, hvor der er i forvejen er mangel på boliger, åbner lovforslaget op for, at pensionskasserne med deres stærke økonomi kan deltage i for eksempel opførelse af ejerlejlighedsejendomme, der bagefter sælges enkeltvist eller samlet.

Samtidig vil et øget antal indbyggere sætte større pres på infrastrukturen, og også her er der nyt potentiale for investeringer.