Pæn resultatfremgang i RTX trods valutamodvind

Televirksomheden RTX har på trods af valutamodvind øget omsætningen i sit forskudte fjerde kvartal og derved kunnet lukke hele 2016/17 med vækst på både top- og bundlinjen.

Arkivfoto: Televirksomheden RTX har på trods af valutamodvind øget omsætningen i sit forskudte fjerde kvartal og derved kunnet lukke hele 2016/17 med vækst på både top- og bundlinjen. Fold sammen
Læs mere
Foto: HENNING BAGGER

I regnskabet, der er offentliggjort tirsdag eftermiddag, kan selskabet for fjerde kvartal fremvise en omsætning på 113,8 mio. kr., et resultat af primær drift (EBIT) på 28,7 mio. kr. og et nettooverskud på 26,1 mio. kr.

Sammenlignet med samme periode året før er der tale om pæn fremgang over hele linjen, da RTX i den tilsvarende periode af 2015/16 omsatte for 96,7 mio. kr., havde en driftsindtjening på 13,1 mio. kr. og tjente 7,4 mio. kr. efter skat.

»Nettoomsætningen steg i fjerde kvartal med 17,6 pct. til 113,8 mio. kr., svarende til en omsætningsfremgang på 17,1 mio. kr. i forhold til fjerde kvartal 2015/16.«

»Omsætningsfremgangen i fjerde kvartal 2016/17 blev negativt påvirket af kursudviklingen i den amerikanske dollar, og korrigeret herfor var omsætningsvæksten på 22,5 pct.,« skriver RTX i regnskabet.

For hele 2016/17 nåede omsætningen op på 433,5 mio. kr. mod 395 mio. kr. året før. Driftsoverskuddet endte på 72,3 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i 2015/16, og nettooverskuddet sluttede på 58,2 mio. kr. mod 49,5 mio. kr. et år tidligere.

»Den øgede efterspørgsel efter RTX' kompetencer har betydet, at det har været nødvendigt at øge bemandingen væsentligti løbet af regnskabsåret. Der har således været 34 flere ansatte i gennemsnit set over regnskabsåret 2016/17 sammenlignet med året før.«

»Kapacitetsomkostningerne indeholder i regnskabsåret 2016/17 den fulde effekt af de øgede omkostninger til ekstern husleje efter salg af domicilejendommen. Investeringer i udvikling af egenfinansierede produktserier inden for headsets til kontormiljøer og gaming-segmentet har desuden resulteret i øgede kapacitetsomkostninger. Med baggrund heri steg kapacitetsomkostningerne 11,4 pct. sammenlignet med samme periode sidste år,« skriver RTX.

I forbindelse med regnskabet for fjerde kvartal, hvor bestyrelsen desuden foreslår et udbytte på 2 kr. per aktie, er der også fremsat forventninger til det nye regnskabsår.

I 2017/18 venter RTX blandt andet en omsætning i intervallet 460-490 mio. kr. og et EBIT-resultat i intervallet 58-73 mio. kr.

»Forventningerne er baseret på fortsatte investeringer i et bredere produktprogram og teknologiplatform, og især forventningen til EBIT skal ses i lyset af et øget investeringsniveau til understøttelse af de nyligt vedtagne strategiske retninger for RTX,« skriver selskabet.

/ritzau/FINANS