Nets bliver anmeldt til Bagmandspolitiet

Den Nets-ejede betalingskortindløser Teller har i en årrække misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det slår Konkurrenceankenævnet fast, og selskabet bliver derfor anmeldt til Bagmandspolitiet.

Nets-datterselskabet Teller forbrød sig ifølge Konkurrenceankenævnet imod konkurrencelovgivningen i perioden 2012-16 og bliver derfor meldt til Bagmandspolitiet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Konkurrencerådet anmelder det Nets-ejede selskab, Teller, til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet gennem flere år.

Konkurrencerådet kom i august 2018 frem til, at Teller havde forbrudt sig mod konkurrencelovgivningen i perioden 2012-2016, og det er den afgørelse, som Konkurrenceankenævnet har stadfæstet.

Teller havde ifølge myndighederne givet betydelige rabatter til nogle af sine største kunder til gengæld for, at kunderne skulle benytte Teller til at dække hele eller en betydelig del af deres behov for at indløse internationale betalingskort. Teller har ifølge myndighederne på den måde kunnet afskære konkurrenter fra at få fat i disse store kunder.

»Nets’ datterselskab, Teller, havde en dominerende position på markedet, og dermed havde virksomheden et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Konkurrenceankenævnet har nu bekræftet, at Teller misbrugte sin dominerende stilling. Konkurrencerådet har besluttet, at sagen skal anmeldes til SØIK (Bagmandspolitiet, red.), og det vil vi nu gøre,« siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, i en meddelelse.

Politianmeldelse udtryk for ny tendens

Ifølge Christian Bergqvist, lektor i konkurrenceret ved Københavns Universitet, er det udtryk for en ny tendens, at Nets bliver politianmeldt.

Christian Bergqvist, lektor i konkurrenceret ved Københavns Universitet

»Vi har endnu ikke fået nogen domme, og derfor er det uklart, hvad straffeniveauet bliver.«


»Traditionelt er misbrugssager ikke endt i straffesager, medmindre misbruget har været led i en overordnet strategi om at lukke markedet samt i øvrigt yderst groft,« siger Christian Bergqvist og fortsætter:

»Konkurrencerådet begyndte dog at politianmelde misbrugssager for to år siden, men vi har endnu ikke fået nogen domme, og derfor er det uklart, hvad straffeniveauet bliver. Sidst, der faldt dom, var tilbage i 2006, hvor Arla inkasserede en bøde på fem millioner kroner. Siden er bødeniveauet dog hævet markant. Nets vil dog formentlig tage afgørelsen til domstolene, og derfor går der en del år, inden bøden bliver udmålt.«

Nets uenig i afgørelse

Ifølge Konkurrencerådet var Tellers rabatter til de pågældende kunder knyttet til kontraktuelle forpligtelser om, at Teller skulle »varetage alle eller en betydelig del af kundernes indløsninger i hele kontraktperioden«. Det kunne begrænse eventuelle konkurrenters mulighed for at komme ind og vokse på markedet, som ifølge myndighederne i forvejen var kendetegnet ved »skalafordele og netværkseffekter«.

Nets oplyser i en skriftlig kommentar, at selskabet har besluttet at anke sagen til Sø- og Handelsretten.

»Vi er helt uenige i afgørelsen fra Konkurrencenævnet – både den juridiske præmis og det faktuelle grundlag, afgørelsen er truffet på. At definere markedet så snævert og statisk, som det er tilfældet her, harmonerer ikke med den faktiske markedsudvikling,« lyder det fra Søren Winge, presseansvarlig i Nets.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har ingen kommentarer, eftersom det er en politisag.