Medicinalindustri fisker i rørte vande

Lægemiddelindustriforeningen, Lif, med Novo Nordisk og Lundbeck som centrale medlemmer håber at kunne bruge den seneste tids uro omkring Sundhedsstyrelsen og direktørfyring til at få etableret en ny, stærk styrelse, der samler dele af den statslige administration, der har indflydelse på industrien.

Pills falling Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

De seneste måneder har medicinalindustrien med stigende bekymring fuldt udviklingen omkring Sundhedsstyrelsen, som har været under skarp kritik for bl.a. ikke at have styr på tilsynet med bl.a. psykiatrien.

I sidste måned førte rodet i tilsynsafdelingen til fyringen af Sundhedsstyrelsens direktør Else Smith, politiske diskussioner om styrelsens fremtid og en udmelding fra sundhedsminister Nick Hækkerup (S) om, at han overvejede en omorganisering af Sundhedsstyrelsen.

Det er sket samtidig med, at medicinalindustrien i stigende grad har oplevet, at lægemiddelområdet er blevet nedprioriteret, og at sagsbehandlingstiderne vokser.

Store danske medicinalvirksomheder som Novo Nordisk og Lundbeck såvel som mindre biotekselskaber laver medicinforsøg og har nye lægemidler under godkendelse som aldrig før og har derfor behov for at være i tæt dialog med lokale myndigheder, der har fingeren på pulsen, når det handler om hvilke krav og ønsker, det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har til nye lægemidler.

Men i den senere tid har lægemiddelmyndighederne i Danmark mistet terræn i det europæiske samarbejde, blandt andet fordi ressourcerne ikke har kunnet følge med. Samtidig er sagsbehandlingstiden vokset.

Indtil 2012 lå kontrol, overvågning og godkendelse af lægemidler i en selvstændig Lægemiddelstyrelse, men i jagten på synergieffekter og besparelser valgte regeringen i 2012 at fusionere Lægemiddelstyrelsen ind i Sundhedsstyrelsen.

Det har imidlertid ikke været den ventede succes. Flere nøglemedarbejdere og eksperter har forladt styrelsen. Mest spektakulært, da Steffen Thirstrup, chef for den helt centrale godkendelsesafdeling, der har ansvaret for at godkende lægemidler og deltage i det europæiske samarbejde omkring lægemiddelgodkendelse i Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, forlod Sundhedsstyrelsen i 2013 og smækkede med døren i Berlingske Business.

»Det har været fremme, at jeg har smækket med døren, men det har ikke været min intention. Min intention har været at lukke den, så man kan høre det, for jeg vil ikke liste ud,« sagde Steffen Thirstup dengang til Berlingske Business.

»Det er selvfølgelig et politisk spørgsmål. Men vi har en kæmpe lægemiddelindustri i Danmark, det er vores absolut største eksportvare (...). Sundhedsstyrelsen skal selvfølgelig ikke hjælpe industrien i den forstand, at den gør det lettere at få noget godkendt, men styrelsen bør kunne rådgive virksomhederne på et kvalificeret grundlag. Sundhedsstyrelsen spiller her en erhvervspolitisk rolle, og det burde være en naturlig del af regeringens vækststrategi at have en godkendelsesafdeling, der er i front i Europa,« lød svadaen fra Thirstup i marts 2013.

Nu forsøger Lægemiddelindustrien at benytte uroen omkring Sundhedsstyrelsen til at søsætte et forslag om at skille lægemiddeldelen i Sundhedsstyrelsen ud og lægge den sammen med andre dele af den statslige administration, som har central betydning for medicinal- og medicoindustrien.

Det gælder koordinering af forskningsindsatsen og tilskud til forskning inden for sundhedsteknologi, og erhvervsfremme og eksportindsatsen inden for området.

»Medicinal- og medicoindustrien er i dag landets stærkeste eksporterhverv. Samlet står medicinalindustrien alene for 11 pct. af den samlede eksport, seks pct. af BNP og tre pct. af alle arbejdspladser herhjemme. Derfor kan det undre, at vi ikke for længst har fået en fælles tilsyns- og erhvervsstyrelse på medicinal- og medicoindustrien, sådan som rederierne og de store energivirksomheder har,« siger Ida Sofie Jensen, koncerndirektør i Lif.

Ida Sofie Jensen, koncerndirektør i Lif

»Erhvervsfremmeindsatsen stritter lidt i alle retninger, og der mangler en koordinering mellem Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet. Det kunne løses ved at lægger det ind under en ny Lægemiddelstyrelse«


Udover at sikre, at Danmark igen kommer i front, når det gælder ekspertice inden for lægemiddelgodkendelse på europæisk plan, vil en ny, samlet styrelse også skabe større fokus på rammevilkår.

»Erhvervsfremmeindsatsen stritter lidt i alle retninger, og der mangler en koordinering mellem Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet. Det kunne løses ved at lægger det ind under en ny Lægemiddelstyrelse,« mener Ida Sofie Jensen.

Ifølge Ida Sofie Jensen behøver det ikke at blive dyrt for regeringen at etablere den nye styrelse. I dag betaler industrien allerede omkring 400 mio. kr. i gebyrer i forbindelse med godkendelse af nye lægemidler og medicinsk udstyr.

Derudover kunne man finansiere indsatsen via en afgift på medicin og medicinsk udstyr, sådan som det sker på f.eks. energiområdet, mener Ida Sofie Jensen.

LÆS MERE