Foreningen Nykredit vedtager at give Totalkredit 600 mio. kroner

Professor Nina Smith er som ventet onsdag aften blevet valgt som formand i Foreningen Nykredit, der ejer hovedparten af Nykredit-koncernen. Samtidig er det besluttet at sende 600 mio. kr. til Totalkredit. Penge, der angiveligt skal komme kunderne til gode.

Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit fortæller om børsnoteringen på et pressemøde torsdag d. 4 februar 2016 i København sammen med formand for foreningen Nykredit Nina Smith Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Totalkredit vil i løbet af den kommende tid modtage 600 mio. kr., der skal gavne selskabet og i sidste ende kunderne. Det blev besluttet onsdag aften.

Beslutningen blev taget på et ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Nykredit, der ejer hovedparten af Nykredit-koncernen, som datterselskabet Totalkredit er en del af.

Pengene udbetales til Totalkredit, når Nykredit-koncernen børsnoteres, dog senest den 1. juli 2017.

»I aften har repræsentantskabet givet sin opbakning til, at Foreningen Nykredit yder et tilskud på 600 mio. kr. til Totalkredit til gavn for virksomheden og kunderne. Det er jeg meget glad for. Nykredit-koncernen bliver en unik børsnoteret virksomhed med en forening som majoritetsaktionær. Det giver fordele for virksomheden og kunderne, og det er det, vi viser med dette tilskud til Totalkredit,« udtaler Nina Smith, der er ny formand i Foreningen Nykredit, i en meddelelse.

Det er op til Totalkredit selv at træffe beslutning om den konkrete anvendelse af tilskuddet. Dette vil der blive informeret nærmere om efter et bestyrelsesmøde i Totalkredit torsdag.

Foreningen Nykredit oplyser, at selve tilskuddet vil blive finansieret ved låneoptagelse og/eller et salg af en del af Foreningen Nykredits aktier i Nykredit Holding A/S.

Repræsentantskabet har på mødet onsdag aften også vedtaget en række ændringer af vedtægterne.

»Vi har slået fast, at det kræver repræsentantskabets opbakning at ændre på Foreningen Nykredits majoritetsejerskab af Nykredit-koncernen. Det betyder, at foreningen vil modtage hovedparten af udbyttet fra Nykredit-koncernen,« siger Nina Smith i meddelelsen.Som ventet blev Nina Smith på samme møde valgt til Foreningen Nykredits bestyrelse, der har konstitueret sig med Nina Smith som formand.

»Jeg er meget glad for den store tillid, repræsentantskabet og bestyrelsen har vist mig. Både Foreningen Nykredit og Nykredit-koncernen står over for store forandringer de kommende år. Nykredit-koncernen skal børsnoteres, fordi en børsnotering kan sikre, at Nykredit-koncernen fortsat kan låne ud i hele Danmark og understøtte vækst og beskæftigelse. Det betyder, at Foreningen Nykredit også skal have en ny og anderledes rolle. Fremover vil repræsentantskabet skulle tage stilling til fordelingen af udbyttet fra Nykredit. Samtidig skal vi have skabt et mere moderne demokrati i Foreningen Nykredit. Det er opgaver, jeg ser meget frem til at tage fat på,« siger Nina Smith i meddelelsen.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er valgt til bestyrelsen i Foreningen Nykredit:

Nina Smith (formand)
Hans Bang-Hansen (næstformand)
Michael Demsitz
Steffen Kragh
Anders C. Obel
Bettina Egerland
Merete Eldrup
Per W. Hallgren