Flügger tjener mere trods stagnerende salg

Flügger-koncernen har i de første ni måneder af regnskabsåret 2016/2017 oplevet vigende efterspørgsel i Danmark (-1 pct.) og Sverige (-4 pct.).

Foto: Brian Bergmann.
Læs mere
Fold sammen

I Norge, hvor markedet var hårdt presset i 2015, har udviklingen til gengæld været positiv (+3 pct. og +18 pct. i seneste kvartal). Koncernens salg uden for Skandinavien - primært Polen og Kina - har vist positive vækstrater (+8 pct.).

Samlet set blev omsætningen 1401 mio. kr. i de første af regnskabsårets tre kvartaler mod 1401 mio. kr. i samme periode i regnskabsåret før det.

- Flügger oplever øget konkurrence især inden for DIY/byggecentre, mens vi ser positiv udvikling i salget af Flügger-brandede produkter, som er vores primære forretningsområde, siger direktør Jimmi Mortensen, der tiltrådte tilbage i august sidste år.

Han tilføjer:

- Vi arbejder på at styrke konceptet til vores butikker og forhandlere yderligere blandt andet ved at tilbyde en strømlinet produktportefølje og effektive logistikydelser.

Direktøren fremhæver også, at Flügger fortsat befinder sig i en oprydningsfase, der blandt andet indbefatter en fortsat konsolidering af butiksnettet, samt optimering af sortiment, produkter og samhandelsbetingelser.

Han venter, at den igangværende oprydningsfase vil strække sig over de kommende par år.

STOR RESULTATFREMGANG

Udviklingen er positiv på resultaterne. EBIT steg til 38 mio. kr. fra 25 mio. kr. , og overskuddet før skat steg til 42 mio. kr. fra 26 mio. kr. På bundlinjen kan aktionærerne glæde sig over et overskud, der næsten blev fordoblet til 30 mio. kr. fra 18 mio. kr.

Flügger fastholder forventningerne til det forskudte regnskabsår 2016/17 om en omsætning på cirka 1850 mio. kr. - som sidste år - og et EBIT-resultat på 40-50 mio. kr. mod 21 mio. kr. året før.

Finansnetto ventes på niveau med sidste år, det vil sige cirka 2 mio. kr., og til selskabsskat ventes at medgå cirka 24 pct. af resultat før skat.

- Den igangsatte konsolidering bidrager med positivt cashflow: 156 mio. kr. efter udløb af tredje kvartal, hvorfor det ventes at fortsætte foregående års positive udbyttepolitik (15 kr. per aktie) til gavn for selskabets aktionærer, skriver selskabet.