Firstfarms køber svineproduktion i Ungarn

Firstfarms har indgået en aftale om at købe Dan-Farm Holding, der ejer 80 pct. af svineproducenten Dan-Farm Hungary, for 11 mio. kr.

Foto: Johan Gadegaard

De 11 mio. kr. dækker 100 pct. af aktierne i Dan-Farm Holding. Købet bliver finansieret ved at udstede nye aktier i Firstfarms, hvor kursen fastsættes til 46,15 kr. - svarende til dagsværdi, fortæller Firstfarms i en meddelelse til fondsbørsen.

Samtidig bliver der iværksat en rettet emission mod aktionærer i Dan-Farm Holding, som tegner konvertible obligationslån for 13,2 mio. kr.

Købet af Dan-Farm Holding ventes at påvirke Firstfarms resultat positivt med 5 mio. kr. før skat fra 2017, men der er ingen væsentlig påvirkning i 2016.

Aftalen er betinget, og der bliver iværksat en "due diligence"-proces, før den bliver endelig, hedder det i meddelelsen.

- Firstfarms får ved aftalen svineproduktion ind i porteføljen, og det vurderes at sikre større risikospredning og bedre indtjening. Samtidig er der potentiale for udvidelse af produktionen i fremtiden, både med yderligere slagtesvin og søer, skriver selskabet.

Svineproducenten har 2200 søer og sælger hvert år omkring 70.000 smågrise og cirka 5000 slagtesvin.

De sidste 20 pct. af Dan-Farm Hungary er ejet af IØ-Fonden.