Fionia kan næppe reddes af bankpakken

Bankpakken ser ikke ud til at blive den redningskrans, der kan holde Fionia Bank oven vande, mener analytiker.

Hvis der bliver tale om, at staten skyder supplerende kapital ind i bankerne, vil det nemlig ikke hjælpe på Fionias solvensproblemer. Det forklarer analytiker i FIH Capital Markets, Peter Fink, til RB-Børsen.

- Fionia har det problem, at de har næsten lige så meget supplerende kapital som de har kernekapital. Yderligere supplerende kapital vil kun kunne bringe deres solvens op på cirka 9 pct., hvilket umiddelbart virker lavt i den nuværende konkjunktursituation, siger Peter Fink til RB-Børsen.

Problemet er, at en banks supplerende kapital ikke må overstige kernekapitalen (aktiekapital mm.). Supplerende kapital er en form for lån, der er så langfristede og sikre, at de kan indgå, når bankens solvens beregnes, men der er altså grænser for, hvor meget supplerende kapital, en bank kan regne med.

Fionia Bank ligger i øjeblikket med en solvensprocent på blot 8,3, kun en smule over lovkravet på 8 pct. Og den solvensprocent bliver endnu lavere i årets løb, hvis ikke der kommer hjælp udefra.

- Det afløb, der er på den supplerende kapital, ved at lån udløber i Fionia, betyder, at de kan komme under en solvens på 8 pct. allerede i 2009 med mindre de får slanket deres balance en hel del, så de har brug for ekstra kapital. Derfor er aktiekapital nok også nødvendigt, vurderer Peter Fink.

FIH Capital Markets har en reducer-anbefaling på aktien.

Hos Danske Markets anser analytiker Per Grønborg Fionias fremtid for så usikker, at Danske Markets ikke længere vil beregne et kursmål for Fionia-aktien.

- Fionia bevægede sig ind i en eksistentiel krise med nedjusteringen i december, og bankens overlevelse ville sandsynligvis være afhængig af hjælp fra en ny bankpakke. På daværende tidspunkt var meldingerne fra regeringen, at en bankpakke II alene ville give kapital til sunde banker. På den baggrund valgte vi at fjerne vores kursmål. Med de politiske meldinger omkring nytår blev der sat spørgsmålstegn ved, om hvorvidt der skal sondres imellem banker, der får hjælp, hvilket markedet har grebet som det halmstrå der kan redde bl.a. Fionia Bank, siger aktieanalytiker Per Grønborg fra Danske Markets Equities.

I Bloomberg-systemet fremgår det, at Danske Markets har et kursmål på nul kr., men det skyldes altså, at kursmålet er fjernet. FIH Capital Markets er noteret for et kursmål på Fionia-aktien på 8 kr., hvad der dog ifølge Peter Fink er behæftet med stor usikkerhed.

Hos Fionia Bank er ledelsen godt klar over, at der skal ske noget, hvis ikke banken skal ryge under lovens solvenskrav. Bankdirektør Kaj Østergaard Mortensen har tidligere sagt til RB-Børsen, at Fionia Bank bestemt regner med at blive godkendt til at få del i bankpakke II.

- Hvis vi ikke kan få tilført kapital i den ene eller den anden form, så kommer vi til at reducere vores balance væsentligt. Vi har indregnet en vis reduktion af balancen, men ikke væsentligt, sagde Kaj Østergaard Mortensen tidligere i januar til RB-Børsen.

RB-Børsen