Fionia Bank har ryggen mod muren

For anden gang på godt tre måneder udskifter Fionia Bank sin topchef. Samtidig vil den hårdt pressede bank forsøge at samle penge ind til en kapitaludvidelse for at styrke den hårdt pressede solvens.

I dag er Fionia Banks administrerende direktør. Henrik Borup Jeppesen, blevet smidt på porten med øjeblikkelig virkning og uden nærmere forklaring. I stedet har banken hentet den 59-årige Jørgen Bast ind som ny topchef.

Han kommer fra en stilling som kreditchef i Sparbank, lige som Henrik Borup Jeppesen også var kreditchef i Fionia Bank siden juni 2007. Begge banker har fået massive tab på udlån, særligt til ejendomssektoren. Den mangeårige chef for Fionias kapitalmarkedsoperationer, Kaj Østergaard Mortensen, fortsætter dog.

Samtidig oplyser Fionia, at man vil forsøge at gennemføre en kapitalforhøjelse, for at få mere egenkapital i kassen.

Forsøg på at styrke egenkapitalen
Fionia har hårdt brug for kapital efter et milliardstort tab på udlån i 2008, der pr. 1. december ifølge bankens egne tal barberede solvensen ned til 8,3 procent, eller kun 0,3 procentpoint fra lovens minimumskrav.

Faktisk er Fionias situation så alvorlig, at banken formentlig ikke er i stand til at få sin kernekapitalprocent op på 12, som ellers er et hovedkrav for at få lov til at få penge fra staten i forbindelse med den nye bankpakke til rekapitalisering af bankerne.

Det er formentlig også specifikt på grund af Fionia, at økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) i sidste øjeblik indføjede en tilføjelse til lovforslaget om den nye bankpakke, så der kan dispenseres for kravet om en kernekapitalprocent på 12, hvis en bank ikke er i stand til at leve op til kravet.

Vil gennemføre aktieudvidelse
For at komme på fode vil Fionia nu forsøge at gennemføre en kapitalforhøjelse. Ifølge bankanalytiker Per Grønborg fra Danske Bank har Fionia formentlig i hvert fald brug for 250 millioner kr. i frisk kapital. Det skal ses i sammenhæng med, at Fionia i dag har en samlet markedsværdi på 635 millioner kr.

Banken kan regne med at få omkring 100 millioner kr. fra Fionia Fonden, der blev skabt i forbindelse med at Amtssparekassen Fyn blev omdannet til en bank. Fonden har samme bestyrelse som banken, og har til formål at støtte banken, så den vil formentlig anvende stort set alle sine frie midler til at købe nye Fionia-aktier.

Det er dog formentlig i sig selv ikke nok, så derfor er Fionias bestyrelse og nye ledelse nødt til at gå med hatten i hånden blandt de 27.000 aktionærer samt kunder og samarbejdspartnere, for at få tilsagn om støtte til et aktiesalg.

Gennemtræk på direktionsgangen
Efter mere end 20 år i banken forlod Finn B. Sørensen den fynske chefstol midt i oktober. Officielt på grund af sit helbred, "men også af hensyn til bankens fremtidige udvikling," som bestyrelsen formulerede det.

I stedet blev udnævnt Henrik Borup Jeppesen, der kom til banken som kreditchef i sommeren 2007. Han holdt så kun til i dag, og er blevet afløst af Jørgen Bast, der fra 1992 til 2001 var chef for Danske Bank på Fyn.