Columbus forbedrer bundlinjen med salg af software

Colombus IT har oplevet en vækst i driftsresultatet. I årets første ni måneder måneder udgjorde det 51,1 mio. kr., hvor det i samme periode af 2014 udgjorde 45,5 mio. kr., svarende til en stigning på 12 pct.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Det fremgår af Columbus IT's regnskab for årets første tre kvartaller.

Også på omsætningen er it-selskabet gået frem i årets første tre kvartaler. Den endte på 800,3 mio. kr. Til sammenligning var omsætningen i samme periode af 2014 627,1 mio. kr. Det svarer til en stigning på 28 pct.

Omsætningsvæksten er primært drevet af virksomhedsopkøb samt en vækst i salget af Columbus Software, hedder det i regnskabet.

»Stigningen i salget af Columbus Software udgør en væsentlig bidragyder til væksten selskabets samlede omsætning og EBITDA-resultatet i tredje kvartal«, anfører selskabet i regnskabet.

Columbus' softwaresalg steg med 60 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det er både omsætningen af Columbus-licenser og Columbus-abonnementer, der er steget.

Også salget af konsulentydelser er øget, nemlig med 18 pct. i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode 2014.

»Produktiviteten i konsulentforretningen er imidlertid på samme niveau som sidste år, hvilket primært skyldes driftsmæssige udfordringer i Columbus' norske selskab«, oplyser selskabet videre i regnskabet.

Columbus IT fastholder forventningerne til 2015. Selskabet venter fortsat en omsætning i niveauet 1030 mio. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 90 mio. kr.