Bankerne sælger ud af arvesølvet for at polstre pengetanken

Jyske Bank opfordrer til, at sektoren overvejer at sælge ud af de fællesejede selskaber. Nets er i fuld gang med salgsprocessen. Næste bølge kan blive VP Securities og Bluegarden.

I første omgang er Nets - ejeren af dankortsystemet - sat til salg, men mange flere af bankernes infrastrukturselskaber kan blive skudt af. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Store dele af bankernes arvesølv i form af gamle fællesejede selskaber kan blive solgt fra. Det er den finansielle infrastruktur, som bankerne tidligere i fællesskab så en interesse i at eje. Men nu er der en tendens til, at flere banker hellere vil realisere værdierne og bruge dem på at polstre de ofte lidt slunkne pengetanke i bankerne og rette fokus på kerneforretningen.

På det seneste er salgsprocessen i Nets skudt i gang, mens Jyske Bank netop har solgt sit datterselskab Silkeborg Data til kapitalfonden Axcel for 300 mio. kr. både for at sætte leverandøren af løn- og personalesystemer til den offentlige sektor fri, men også for at fokusere kerneforretningen. Nykredit har også i det forgangne år solgt sin ejerandel af ejendomsselskabet Jeudan.

Berlingske Business er dykket ned i de øvrige fællesejede selskaber i finanssektoren. Her viser det sig, at både Bluegarden og VP Securities er selskaber, der over tid har vist så fornuftige resultater, at de kan sælges fra. Endnu er der ikke konkrete planer om at sælge, men man er ifølge Berlingske Business’ oplysninger ved at skære forretningen til, så der blandt andet kan opnås en god pris.

Den absolut vigtigste person i en kommende salgsproces er Nordeas Peter Lybecker, fordi han sidder som formand i både Nets, Bluegarden, VP Securities og i Bankernes Kontantservice (BKS), men han har ikke ønsket at stille op til et interview.

Men i Jyske Bank, der også er medejer af flere af sektorselskaberne i finanssektoren, er afdelingsdirektør Karsten Dahl positiv overfor, at man sælger ud af det, der kan kaldes sektorens arvesølv.

»Der er også andre aktører, man kunne overveje at sælge inden for sektoren, for der er lignende selskaber, som kunne og skulle fortjene samme behandling,« siger han med henvisning til Jyske Banks salg af Silkeborg Data.

Det selskab er direkte sammenligneligt med Bluegarden, tidligere Multidata, som ejes af bankerne med Danske Bank som største aktionær. Ligesom Silkeborg Data lever man af lønudbetaling til kunderne.

»Der er flere af den type af selskaber, hvor den rigtige ejer kan skabe rigtig meget værdi. Men jeg vil ikke sidde og pege selskaber ud. Det er ikke min opgave,« siger Karsten Dahl, der mener, at man i banksektoren skylder sine datterselskaber et ledelsesmæssigt fokus, ellers kan man med fordel sælge ud.

»Det, vi har lært af den her proces, er, at et velfungerende men lille selskab i Jyske Bank-koncernen ikke har fået det fortjente fokus hverken ledelsesmæssigt og opbakningsmæssigt, og det kan det få, hvis en kapitalfond ejer det og har forstand på at drive den type virksomhed,« siger han.

Desuden giver det for Jyske Bank mulighed for at fokusere kerneaktiviteterne.

»Silkeborg Data har leveret et årligt afkast til Jyske Bank-koncernen. Ved salget får vi frigjort kapital, og 300 mio. kroner kommer direkte til vores egenkapital, som vi kan bruge til at drive vores bankforretning videre. Vi kan forhåbentlig geninvestere pengene og herved tjene flere penge inden for vores kerneforretning. De kan bidrage til den fremadrettede værdiskabelse i Jyske Bank,« understreger han.

Ifølge seniorforsker og bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet er det en god ide at sælge ud af de bankejede selskaber.

»Vi skal huske, at pengeinstitutterne også har en indtjening ud af at eje de her sektorselskaber. Sælger man ud, mister man den, men er prispotentialet i selskaberne udtømt, så bør man sælge ud,« siger han.

For de banker, som er akut pressede af kapitalmangel, er der en særinteresse i at sælge fra, lyder det fra aktieanalytiker Per Grønborg fra Danske Markets. Det skyldes, at man ikke kan regne disse aktier med til egenkapitalen, hvis de udgør mere end ti pct. af den.

»Det er typisk banker i betydelige solvensproblemer. Har du en normal solvens, er det nemmere,« siger Per Grønborg.

Den melding bekræftes af bestyrelsesformand Steen Hemmingsen fra Vestjysk Bank, som efter en fejlslagen salgsproces af statens majoritetsaktiepost i Vestjysk Bank i de kommende måneder nu skal i gang med at styrke bankens egenkapital.

»Vi er bekendt med, at sektoraktierne ikke tæller med i opgørelsen af solvensen, og at man derfor vil få en forbedring af solvensen, hvis man sælger fra,« forklarer Steen Hemmingsen.

Omkring et salg VP Securities, der leverer værdipapir- og investoradministration, spiller Nationalbanken en nøglerolle, idet man sidder på 24 pct. af aktierne. Underdirektør Karsten Biltoft i Nationalbanken vil ikke afvise, at man vil sælge den aktiepost.

»Vi har den holdning, at det kigger vi på konkret. Nets er til salg, og det støtter vi. Vi har ikke aktuelle planer om at sælge aktieposten i VP. Det vil komme an på en konkret vurdering af de muligheder, der opstår,« forklarer han.

Nationalbanken ejer også en fjerdedel af Bankernes Kontant Service (BKS), der har haft et svært år. Også her vil Nationalbanken gerne af med sin ejerandel.

»På sigt er vi ikke en naturlig medejer af BKS, men der er ikke noget konkret,« siger han.

Aktieanalytiker Per Grønborg fra Danske Markets mener, at et udsalg af for eksempel Nets kan udløse højere priser for forbrugerne.

»Vi har en effektiv og billig finansiel infrastruktur. Det har kendetegnet Danmark længe. Vil vi virkelig ændre det? Vil Nets bevare et gratis Dankort? Der er en klar samfundsinteresse i en effektiv og billig infrastruktur. Se bare de svenske banker og deres debetkort. Det er langt dyrere for butikkerne,« lyder fra aktieanalytikeren, der også ser en risiko for, at det bliver svært at sælge, for i princippet kan bankerne jo bare opbygge konkurrerende virksomhed via deres kundevendte salgsplatform.

»Der er ingen tvivl om, at corporate finance-folk gerne vil sælge de her aktiviteter, men hvad skal hindre bankerne på nogle områder i at tage konkurrerende virksomhed op i morgen?« siger han.