Advokat: Paragraf var tiltænkt nazikorps - ikke bander

Grundloven er ikke beregnet til brug mod bander, mener advokat. Men til større udfordringer end som så.

Foto: Scanpix Danmark

Grundlovens bestemmelse om domstolenes mulighed for at opløse foreninger er slet ikke tiltænkt at skulle anvendes på kriminelle grupper, så som banden Loyal To Familia (LTF).

Det synspunkt fremfører i hvert fald advokat Michael Juul Eriksen fredag i Københavns Byret. Retten skal tage stilling til, om der er grundlag for at opløse Loyal To Familia som forening - altså forbyde banden. Permanent.

Grundlovens paragraf 78, stk. 2 siger, at en forening, der virker ved vold eller lignende "bliver at opløse ved dom". Bestemmelsen er indført i den seneste grundlov fra 1953 altså i tiden lige efter Anden Verdenskrig og den nazistiske besættelse af Danmark.

Og paragraffen skal ses i det lys, mener Michael Juul Eriksen:

»Formålet med stk. 2 var at forbyde korps, som man kendte fra Tyskland i 30'erne, for eksempel SA og Schalburgkorpset og Hipo-korpset herhjemme,« lyder det fra advokaten.

Ifølge ham skal grundlovsbestemmelsen forstås så snævert, at den alene skal beskytte mod grupper, der udgør en trussel mod statsmagten og de grundlæggende frihedsrettigheder, som Grundloven giver.

»Det synes jeg, man kan se af lovforarbejderne,« siger Michael Juul Eriksen.

Blandt de lovforarbejder, han henviser til, og som også anklagemyndigheden har henvist til, er en forkastet grundlovsændring fra 1939.

Det ændringsforslag drejede sig hovedsageligt om at ændre valgretsalderen og afskaffe landstinget. Men det indeholdt altså også nogle - omend få betragtninger om det, der 14 år senere skulle blive til paragraf 78, stk. 2.

Michael Juul Eriksen mener, at dommer Jens Stausbøll og de to domsmænd, der skal afgøre sagen, bør have det in mente, når de skal votere.

»LTF udgør ikke en trussel mod Grundloven. LTF udgør ikke nogen trussel mod statsmagen. De udgør ikke nogen trussel mod de frihedsrettigheder, som fastsættes i Grundloven,« siger Michael Juul Eriksen.

Den 24. januar klokken 12 afsiger Københavns Byret dom i sagen.

/ritzau/