Anklagere leverer de sidste stød mod banden LTF

Historisk retssag om opløsning af bande går torsdag ind i den sidste fase.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Danmark

Banden Loyal To Familia er en hierarkisk organisation med en »el presidente« som leder. Dens formål er kriminalitet, og den virker ved vold. Sådan lyder anklagemyndighedens påstand i korte træk torsdag i Københavns Byret.

Her er man nået til den sidste fase i en historisk retssag, hvor anklagemyndigheden går efter at få Loyal To Familia gjort permanent forbudt - eller »opløst ved dom«, som det hedder i Grundloven.

Anklagerne Lasse Biehl og Emil Folker fra henholdsvis Københavns Politi og Statsadvokaten i København er nået til deres afsluttende bemærkninger i sagen, som har verseret i flere måneder.

Justitsministeren tiltrådte i 2018 en indstilling fra Rigsadvokaten om at føre en retssag for at få Loyal To Familia opløst ved dom. Og to spørgsmål er centrale i sagen:

Er Loyal To Familia at betragte som en forening, og har den i givet fald et ulovligt formål, er det første spørgsmål. Det andet: Hvorvidt søger foreningen at opnå sit formål gennem vold og andre strafbare aktiviteter?

Lasse Biehl og Emil Folker skiftes til at opridse hovedpunkterne fra den bevisførelse, der har fundet sted i sagen indtil nu. Også spørgsmålet om, hvordan Grundloven skal fortolkes, bliver vendt.

På tilhørerpladserne har flere chefer fra anklagemyndigheden indfundet sig. Både advokaturchef Kristine Scharling fra Københavns Politi, statsadvokat Lise-Lotte Nilas og vicestatsadvokat Anders Riisager har taget plads bagerst i retten.

Loyal To Familia - banden, som det hele handler om - er ikke til stede, men er alene repræsenteret ved advokat Michael Juul Eriksen. Han kommer ikke til at få ordet torsdag. Efter planen skal han procedere fredag.

Kun to gange tidligere har en domstol opløst en forening i Danmark. Første gang var i 1874, da Den Internationale Arbejderforening - en forløber til Socialdemokratiet - blev opløst, fordi man anså den for at have et samfundsomstyrtende formål.

Anden gang var i 1924, da foreningen Nekkab, blev forbudt. Foreningen fungerede som samlingspunkt for blandt andet homoseksuelle, og det var ulovligt dengang.

Disse opløsninger skete på grund af, at foreningerne blev anset for ulovlige. Det mener anklagemyndigheden også, at LTF er. Men anklagemyndigheden mener også, at foreningen virker ved vold. Og også af den grund bør foreningen opløses, lyder påstanden.

Københavns Byret ventes at afsige dom i sagen til januar. Herefter vil det være muligt for begge parter at anke sagen til Østre Landsret.

/ritzau/