V-borgmester: Holdningsændring om grundskylden på vej

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), hører fra Christiansborg, at der er en holdningsændring om grundskylden på vej i Venstre. Fra Christiansborg har signalerne dog peget i en anden retning.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Mens stribevis af Venstre-politikere i hovedstadsområdet den seneste tid har efterlyst en holdningsændring om grundskylden på Christiansborg, har flere V-ordførere i folketinget afvist, at staten skal gribe ind over for den stigende grundskyld.


Nu mener Rudersdal borgmester, Jens Ive (V), dog at kunne spore en holdningsændring på Christiansborg.


"Jeg hører faktisk i øjeblikket fra Venstre på Christiansborg, at der er en holdningsændring på vej. Vi bliver nødt til at finde en løsning," siger Jens Ive til business.dk.


Han fremhæver, at den voldsomt stigende grundskyld i hovedstadsområdet i de kommende år vil presse mange husejere på privatøkonomien.


"Det presser specielt flere af vores ældre medborgere ud i, at de bliver nødt til at fraflytte deres bolig mod deres egen vilje. Det kan ikke være meningen med noget skattesystem, at det skal presse folk fra hus og hjem," siger Jens Ive.


Han fastslår samtidig, at det i praksis er umuligt for kommunerne selv at holde grundskylden konstant i kroner og øre. Det vil nemlig være ekstremt dyrt for kommunerne at ændre udviklingen uden hjælp fra Christiansborg. Det skyldes, at det indviklede kommunale tilskuds- og udligningssystem er baseret på, at kommunerne holder grundskyldpromillen i ro.


Statens bloktilskud til den enkelte kommune sænkes under alle omstændigheder, hvis kommunernes grundværdier stiger, og det betyder, at det bliver en kæmpe omkostning at fastfryse grundskylden i kommuner, hvor grundværdierne hopper i vejret.


"Staten bestemmer størrelsen af grundskyldsstigningen. Det er også staten, der indkasserer hele merprovenuet. Der er simpelthen ikke penge til at nedsætte grundskylden i det kommunale system. Staten bør tage konsekvensen og fastfryse grundskylden på 2013-niveau," siger Jens Ive. 


Christiansborg-politikere afviser


Selv om Rudersdal-borgmesteren mener at spore en holdningsændring hos Venstre, har flere Christiansborg-politikere dog den seneste uge afvist alle tanker om at ændre det kommunale tilskuds- og udligningssystem eller finansiere en fastfrysning af grundskylden. 


Venstres kommunalordfører Jacob Jensen afviste forleden over for business.dk at adskille indtægterne fra grundskylden fra udligningssystemet. Venstre ønsker nemlig ikke at ændre på grundlaget for, hvor meget der bliver sendt fra hovedstadsområdet til resten af landet. 


Samtidig afviste Venstres skatteordfører, Torsten Schack Pedersen, i går idéen om en statslig finansieret fastfrysning.


»Det er altid en sympatisk tanke at lette skatter og afgifter, men vi bliver nødt til at prioritere. Vi har fokus på at sænke andre skatter og afgifter, der har direkte betydning for beskæftigelsen. Jeg slår ikke ud med armene og lover ting, som jeg ikke har dækning for,« sagde Torsten Schack Pedersen til business.dk.


Grundskyldens himmelflugt i hovedstadsområdet skyldes, at Skats vurderinger af grundværdierne er steget voldsomt, og det fører mange steder til en fordobling af grundskylden, når de aktuelle stigninger er indfaset over en årrække.