Dyrere bidrag for boliglån

Boligejerne må indstille sig på, at det kan blive dyrere at låne penge hos realkreditten.

Foto: Arkivfoto: Jan Jørgensen. "Omkostningerne til det her må ikke overvæltes på den enkelte kunde," forklarer Sven Blomberg fra BRFkredit - derfor kommer alle boligejere til at betale mere.
Læs mere
Fold sammen

De nuværende bidragssatser, som boligejerne betaler til realkreditselskaberne, afspejler på ingen måde de højere omkostninger ved at yde boliglån.

Det mener Sven A. Blomberg, topchef i BRFkredit og tidligere formand i Realkreditrådet.  Han siger til Børsen, at BRFkredit i lighed med de andre institutter må se ekstra nøje på indtægtskilderne og omkostningerne. Ifølge loven om de særligt dækkede obligationer skal instituttet stille ekstra sikkerhed for de lån, den har ydet, når priserne på ejendomme falder.

»Omkostningerne til det her må ikke overvæltes på den enkelte kunde. Det er jo en meget udmærket og solidarisk holdning, men den giver udfordringer i en situation, hvor de finansielle markeder kollapser. Det er lige nu meget dyrt at stille den ekstra sikkerhed. Vi vil forholde os til, hvordan omkostningerne udvikler sig i forbindelse med det her. Det kan være, at vi vil hæve bidragssatsen uden at de andre (realkreditinstitutter red.) følger med,« siger Sven A. Blomberg, der dog understreger, at der ikke ligger en færdig plan i skuffen for at hæve bidrags-satserne.

»Der har endvidere ikke været en reel risikoomkostning inde i bidraget i de sidste 15-20 år. Og nu er der kommet omkostninger ind i sektoren i de senere år, som vi ikke har haft tidligere. Skal det ikke afspejles i bidraget,« spørger Sven A. Blomberg.

Nykredit har tidligere varslet, at der kan komme en ekstraregning til boligejerne:

"Hvis vi ser fortsat store fald i boligpriserne, kommer vi til at skulle hente den kapital. Det kan være via obligationsudstedelse. Det vil koste os penge, og de skal hentes et sted fra," sagde Nykredits koncernchef Peter Engberg til Jyllands-Posten i november.