Liberal Alliance spænder ben for Støjbergs statsborgerskabsoffensiv

Udlændingeminister Inger Støjberg kræver, at Folketingets Indfødsretsudvalg skal genbehandle ca. 2.750 dispensationer om dansk statsborgerskab. Ok, siger Liberal Alliance, men der bliver grønt lys for alle.

Leif Mikkelsen, Liberal Alliances medlem af Folketingets Indfødsretsudvalg, har ikke meget til overs for udlændingeminister Inger Støjbergs krav om, at 2.750 ansøgninger om dispensationer for dansk statsborgerskab skal genbehandles. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Den er ifølge udlændingeminister Inger Støjberg (V) helt galt med måden, hvorpå herboende udlændinge får dansk statsborgerskab. Og ministeren insisterer på, at Folketingets Indfødsretsudvalg skal genbehandle ca. 2.750 sager, hvor udvalget har givet dispensation i forhold til statsborgerskab.

Indfødsretsudvalget afgør suverænt om eller ej, der skal afviges fra kriterier som gode danskkundskaber. Normalt går der klar en skillelinje gennem udvalget i den forstand, at rød blok er langt mere tilbøjelig end blå blok til at dispensere fra kravene til udlændinge.
Men nu støtter Liberal Alliance de røde partier i sagen, fordi langt de fleste af de 2.750 ansøgere allerede har fået et brev fra de danske myndigheder med besked om, at de har fået dispensation og dermed kan blive danske statsborgere.

De har endnu ikke fået statsborgerskabet, fordi det formelt gives ved lov, men de er blevet stillet det i sigte gennem den positive tilkendegivelse. Det gør, at sagen ifølge LAs indfødsretsordfører, Leif Mikkelsen, er »dybt principielt«, fordi den handler om, om man kan stole på politikerne.

»Men det er nu et spørgsmål om politisk troværdighed. Uanset om man mener, at for mange smutter med ind, er det ligegyldigt. Hvis en person har fået et brev fra Justitsministeriet om, at deres sag er blevet behandlet, og at de er på lovforslaget, skal man kunne stole på det,« siger Mikkelsen:

»Men vi er åbenbart de eneste i blå blok, som står ved udvalgets beslutning. Og vi er åbenbart de eneste i blå blok, som står ved, at de mennesker har fået en besked, som de skal kunne regne med.«

Eksplosiv stigning i dispensationer

De seneste år har Indfødsretsudvalget givet langt flere dispensationer fra de normale kriterier, herunder gode danske sprogkundskaber: Mens 200-300 personer årligt fik dispensation 2011-2013, blev der i 2014 af samme grund givet 1.700 dispensationer. Og ofte fordi de personer havde lægeerklæring på posttraumatisk stress, PTDS

Det har fået Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til at sende hele 2.750 personers dispensationer tilbage til indfødsretsudvalget. Men Leif Mikkelsen, der sidder på det afgørende mandat, der kan skabe flertal til ene eller anden blok, agter at give dispensation i alle sagerne igen. Dermed vil resultatet af udvalgets arbejde være det samme på trods af Støjbergs forsøg

»Inger Støjberg har ikke fået andet end en rigtig dårlig sag ud af det. Ministeren prøver at tromle hen over et udvalg. Og jeg lægger vores position fuldstændig klart frem: Hvis de sager skal genbehandles, så vil stemme ja til at give dem dispensation og dansk statsborgerskab,« siger Leif Mikkelsen.

Men Udlændinge- og integrationsministeren mener ikke, at hun forsøger at blande sig i udvalgets afgørelser.

»Jeg har det grundlæggende sådan, at når man skal have statsborgerskab i Danmark, så er det noget helt specielt. Det er ikke en menneskeret at få statsborgerskab i Danmark. Det er også vigtigt at sige, at de her mennesker bliver ikke sendt ud af Danmark - de får bare ikke et dansk statsborgerskab,« siger Støjberg.

At indfødsretsudvalget skal genbehandle sagerne, hvor der er givet dispensation, begrunder hun med, at et borgerligt mindretal i sidste regeringsperiode stemte imod mange af sagerne. Og set i lyset af den ændrede parlamentariske situation er det ifølge ministeren på sin plads at behandle deres ansøgninger igen. Behovet for genbehandlingen understøttes af, at næsten halvdelen af de personer, som får dansk statsborgerskab, får det gennem dispensation, hvilket med ministerens ord er »helt galt.«

DF bifalder beslutning

Dansk Folkepartis Christian Langballe, formand for Folketingets Indfødsretsudvalg, ser ikke et forvaltningsretsligt problem i Inger Støjbergs krav om, at sagerne skal genbehandles. Politisk bifalder han det varmt. Men når man spørger til effekten af samme, falder hans begejstring:

»Som det ser ud nu, får samtlige 2.750 personer dansk statsborgerskab, fordi Liberal Alliance går sammen med de røde,« siger Christian Langballe og fortsætter:

»Liberal Alliance har været med til at danne en borgerlig front, der skal stramme udlændingepolitikken, men jeg mener, at de svigter. Jeg mener, at de er et radikalt venstre, som er opstået i den borgerlige blok.«

Ud de ca. 2.750 personer, hvis statsborgerskabsansøgninger skal genbehandles, fik 255 personer tidligere i et brev fra de danske myndigheder besked om, at dispensationen kunne blive trukket tilbage efter valget, hvis et flertal i Folketinget ønskede det. De resterende ca. 2.500 personer har ikke fået en sådan besked.