»For mig er det helt grundlæggende, at en dansk statsborger kan tale dansk«

Det har været for let at opnå dansk statsborgerskab, siger udlændingeminister Inger Støjberg, der som minimum kræver, at de nye danskere taler dansk.

Foto: Claus Bech

Folketinget har været for rundhåndet med at uddele statsborgerskab på dispensation.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) som forklaring på, at hun nu vil have genbehandlet 2.750 sager om statsborgerskab - ti gange så mange sager som hidtil udmeldt.

»Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg synes, der er blevet givet alt for mange dispensationer. Når halvdelen får statsborgerskab via dispensation, så er der noget galt. Så mener jeg, at politikken er for lempelig,« siger Inger Støjberg til Berlingske Nyhedsbureau.

Hun finder det helt afgørende, at udlændinge, der søger statsborgerskab på dispensation, kan tale dansk.

»Når vi kigger på de sager, jeg synes, der skal genbehandles, så er det sager, hvor man har fået dispensation, fordi man eksempelvis ikke kan tale dansk. For mig er det helt grundlæggende, at en dansk statsborger kan tale dansk. Ellers skal der være noget meget specielt, der gør, at man ser gennem fingre med det,« siger Inger Støjberg.

Partierne på venstrefløjen samt Liberal Alliance har skarpt kritiseret meldingen fra Støjberg, fordi man finder det kritisabelt, at udlændinge, der har haft en berettiget forventning om statsborgerskab, pludselig skal have deres sager genbehandlet.

Men ministeren afviser kritikken.

»Jeg er uenig med Liberal Alliance i den her sag, og det er jeg fordi, at man først får dansk statsborgerskab, når det er vedtaget i Folketinget. Det er altså ikke vedtaget i Folketinget endnu. Nu har vi haft et folketingsvalg, et nyt flertal er kommet til, og når der er et nyt flertal, så er der også nye regler,« siger Inger Støjberg.

Men med Liberal Alliances melding har du ikke noget flertal bag dit ønske om genbehandling af de mange sager. Er det så ikke bare symbolpolitik, du er ude med?

»Principielt synes jeg, det er rigtigst, at Indfødsretsudvalget nu får lov til at genbehandle de her sager. Så kan man jo så give de mennesker, man synes skal have dispensation, en dispensation. Så kommer de på lovforslaget og får dansk statsborgerskab,« siger Inger Støjberg.

»For mig er det bare helt afgørende, at man skal gøre sig fortjent til det,« erklærer ministeren, der samtidig minder om, at et afslag på dansk statsborgerskab ikke er ensbetydende med, at man bliver sendt ud af landet.