Danske Bank for stor til selv at bestemme

For Danske Bank er det givetvis irriterende i den grad at blive set så meget over skuldrene, men det er nok et arbejdsklima, som Eivind Kolding & co. må vænne sig til også i årene fremover.

Foto: Søren Bidstrup. Danske Bank er i dag betydeligt sikrere og givetvis igen på vej frem, men med så stor en markedsandel i så lille et samfund som det danske, skal der ikke gå meget galt i Danske Bank for, at det i uhyggelig grad kan smitte af på det danske samfund.
Læs mere
Fold sammen

Da den tidligere chef for Finanstilsynet, Eigil Mølgaard, i kølvandet på finanskrisen i 1990erne på et tidspunkt blev spurgt, om der overhovedet var nogen banker, der var ufejlbarlige, svarede Mølgaard, at ja, én bank. Danske Bank var, relativt set, ufejlbarlig, lød det.

Det udsagn førte til kritik fra politikernes side, men som ellers i samfundet føltes meget beroligende al den stund, at en stor del af den øvrige finansielle sektor var i krise. I løbet af nogle år under Mølgaard-æraen blev der lukket eller fusioneret omkring 100 pengeinstitutter. På det tidspunkt stod Danske Bank altså som det store, stærke fundament under den danske banksektor som sådan.

Når derfor en endnu større Danske Bank rystes så meget i sin grundvold i de hektiske første måneder af 2009, er det selvfølgelig vitalt, ikke bare for Danske Bank og dens ejere, men for hele det danske samfund. Derfor er det så afgørende at få skrevet det kapitel om Danske Banks svajen i vinden i 2009 uhyre nøjagtigt og ikke mindst få skabt gennemsigtighed i en situation, hvor den danske stat og dermed skatteborgerne var med til at bære banksystemet og Danske Bank igennem den allersværeste tid siden krakket i 1920erne. Man kan sige, at Danske Bank og banksystemet i øvrigt i dag ikke er så privat, at det gør noget.

Set med fremtidens øjne handler det om at sikre sig imod, at Danske Bank igen skulle risikere at komme til at svaje så meget i vinden. Nogle vil sige, at jamen, har vi ikke snart hørt nok om storbankens krise? I dag er den jo sikker. Og ja, Danske Bank er i dag betydeligt sikrere og givetvis igen på vej frem, men med så stor en markedsandel i så lille et samfund som det danske, skal der ikke gå meget galt i Danske Bank for, at det i uhyggelig grad kan smitte af på det danske samfund.

Derfor er Danske Bank-historien fra 2009, og hvad der siden er sket, så vigtig, og derfor må det i øvrigt også forventes, at Rangvid-rapporten om årsagerne til den finansielle krise, som kommer i september, i detaljeret grad redegør for Danske Bank og dens betydning for det danske samfund.

For Danske Bank er det givetvis irriterende i den grad at blive set så meget over skuldrene fra offentlighedens side som tilfældet er. Det giver kritikerne gode betingelser. Men det er nok et arbejdsklima, som Eivind Kolding & co. må vænne sig til også i årene fremover.