Skattefar trykker danskernes private forbrug

Danmark er et af de meste velstående lande i verden, men trods det er danskernes private forbrug pr. indbygger under gennemsnittet for OECD-landene. Det skyldes primært, at vi har et højt skattetryk i Danmark, konkludere ny rapport fra Finansministeriet.

Danskerne har mindre råd til »shopping« end i andre lande. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Surt show for danskere med lyst til at købe en ekstra bærbar eller fladskærm.  Vi er et af verdens rigeste lande, men alligevel har indbyggerne i en lang række andre lande et langt højere privatforbrug, end vi har.

Vi har en stor offentlig sektor og betaler meget i skat. Det er en af de afgørende årsager til, at danskerne ikke har råd til at have det samme private forbrug som indbyggerne i en række af vores nabolande. Mere præcist har Danmark det kun 13. største private forbrug pr. indbygger blandt 29 lande i de rige landes samarbejdsorganisation, OECD. Vi halter efter både nordmændene, finner og tyskerne.

Det er Finansministeriet, som har gransket i tallene og udsendt en ny analyse. Det er sket på baggrund af tal fra OECD fra 2015. De findes ikke nyere.

»Det internationalt lave niveau for det private forbrug kan overvejende henføres til, at den offentlige sektor og skattetrykket er større i Danmark end i de fleste andre lande,« hedder det i analysen.

»Indregnes de skattefinansierede offentlige ydelser, som direkte forbruges af den enkelte dansker, er det samlede forbrug i Danmark på niveau med Sverige, men fortsat lavere end i for eksempel Tyskland og USA,« hedder det videre.

Ministeriet skriver, at siden 2000 er familiernes private forbrug vokset langsommere i Danmark end i flertallet af OECD-lanene. Den gennemsnitlige vækst i det private forbrug  pr. indbygger har været negativ siden det nåede toppen lige før finanskrisen i 2007.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen finder ikke, at den lave danske placering på OECD-listen er overraskende.

»I de lande, hvor man skal have penge op af egen lomme for at gå til lægen, eller tage en uddannelse, der vil man ofte have et højere privatforbrug. I Danmark har man derimod valgt, at ting som sundhed og uddannelse i stedet betales over skattebilletten,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

»Dermed går offentligt forbrug ind og erstatter nogle typer privatforbrug. Tager man højde for disse effekter rykker Danmark da også et par trin op ad rangstigen,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der fremhæver, det i sidste ende er et politisk valg, om man syntes det giver bedst mening at det offentlige afholder udgiften for skattekroner, eller om man foretrækker, at det er den enkelte borger der står for betalingen.

Cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen har tidligere været inde og se på tallene fra OECD og hans budskab til politikerne er klart.

»Hvis politikerne i højere grad vil prioritere danskernes private forbrug via skattelettelser, så vil det også fremme vores velstandsplacering, siger Mads Lundby Hansen.
Det er veldokumenteret, at lavere marginalskat øger beskæftigelsen og dermed velstanden. En mindre vækst i det offentlige forbrug behøver slet ikke at betyde dårligere offentlig service,« siger Mads Lundby Hansen.

Blandt andet fagforeningen 3F har tidligere afvist, at det kan lade sig gøre at have et lavere offentligt forbrug uden at det går ud over den service, borgerne får.