OECD: Højere privatforbrug vil løfte dansk vækst i 2017

Mens der i år er udsigt til en beskeden vækst i den danske økonomi, er der bedre udsigter for 2017. Her vil væksten være på næsten 2 pct. i 2017, og fremgangen i økonomien vil særligt være drevet af den hjemlige efterspørgsel.

Ifølge OECD vil privatforbruget særligt være støttet af en vækst i realindkomsten som følge af højere beskæftigelse, en stigende realløn og højere boligpriser. Eksporten vil også komme en smule tilbage efter en svag efterspørgsel sidste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Det vurderer Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, i organisationens seneste udgave af rapporten World Economic Outlook.

Ifølge OECD vil privatforbruget særligt være støttet af en vækst i realindkomsten som følge af højere beskæftigelse, en stigende realløn og højere boligpriser. Eksporten vil også komme en smule tilbage efter en svag efterspørgsel sidste år.

- Væksten forventes at komme igen i løbet af 2016, i takt med at eksporten forbedres som følge af forbedringer i økonomien i eurozonen, spår OECD, der regner med en vækst på 1 pct. i år.

- Privatforbruget skal blive ved med at drive væksten understøttet af en stærk vækst på arbejdsmarkedet. Høj gæld vil dog også tynge husholdningernes forbrug, skriver organisationen i rapporten og påpeger, at afdrag på gælden godt nok vil påvirke forbruget på kort sigt, men at det på længere sigt kan give plads til yderligere forbrug og investeringer.

PRODUKTIVITET ER EN UDFORDRING

OECD pointerer, at den underliggende vækst i produktiviteten fortsat er en stor udfordring på længere sigt for Danmark. For at komme udfordringen til livs er flere strukturelle reformer afgørende.

- Særligt inden for service og innovation. Et antal reformer er blevet lanceret, men der kan gøres mere. Eksempelvis kan konkurrencen øges for apoteker og detailhandel. Sådanne reformer vil reducere priserne og komme de mindre velstillede til gode, skriver organisationen.

FORTSAT NEGATIVE RENTER

Organisationen vurderer, at den danske pengepolitik fortsat vil være lempelig i de kommende år. Som følge af fastkurspolitikken forventer OECD, at Nationalbankens renteniveau vil fortsætte i negativt terræn, og det samme vil gælde for det generelle renteniveau. Der er dog sandsynlighed for en stramning i finanspolitikken.

- Finanspolitikken har også været lempelig. Lave oliepriser og faldende olieproduktion i Nordsøen har tynget statsindtægterne, og det forventes at fortsætte. Det forventes, at finanspolitikken kun strammes gradvist - delvist gennem en reduktion i investeringerne. Men det kan være utilstrækkeligt, skriver OECD.

Den økonomiske organisation peger i stedet på, at lavere rentefradrag og en regelmæssig opdatering af ejendomsvurderingerne vil være blandt de foretrukne former for finanspolitiske tiltag på mellemlangt sigt.

- Det vil også skabe skatteneutralitet på tværs af forskellige værdier, skriver OECD i rapporten.