Overrasket Skat-chef: »Intet tyder på storstilet svindel for milliarder«

Er der virkelig en ny milliardskandale under opsejling i det i forvejen hårdt ramte Skat? Det indtryk kunne man nemt få på baggrund af hård kritik fra Statsrevisorerne onsdag. Men en overrasket Skat-direktør afviser mistankerne om storstilet svindel.

Statsrevisorerne holdt onsdag pressemøde, hvor de i skarpe vendinger kritiserede Skat efter en undersøgelse fra Rigsrevisionen har vist mangelfuld kontrol med udbetalingen af negativ moms. Fra venstre: Søren Gade (V), Klaus Frandsen (RV), Peder Larsen (SF), Henrik Thorup (DF), Lennart Damsbo-Andersen (S), Villum Christensen (LA). Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Der har været skandalesager på stribe for Skat de seneste par år. Senest »danmarkshistoriens største tyveri af skattekroner«, sagen om svindel med refusion af dansk udbytteskat for 12,3 mia. kr., og skandalen om Skats skrottede inddrivelsessystem EFI.

Derfor vakte det også behørig opsigt, da Folketingets vagthunde, Statsrevisorerne, onsdag rettede en særdeles hård kritik af Skat for »helt utilstrækkelig« kontrol med udbetalingen af negativ moms. Kritikken blev rejst på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen, der også kritiserede, at Skat ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget fra 139,9 mia. kr. til 235 mia. kr. i perioden 2009-2015 - en stigning på cirka 68 procent.

Den markante stigning og den mangelfulde kontrol fik Statsrevisorernes formand Peder Larsen (SF) til at konkludere, at det »ikke kan udelukkes«, at der er blevet svindlet i stor stil med negativ moms. Dermed kan Skat være ramt af en ny - og potentielt endnu større - skandalesag end hidtil.

Men det er langt fra det billede, som Jim Sørensen, indsatsdirektør i Skat, har. Derfor blev han også meget overrasket onsdag:

»Jeg var noget overrasket over den udlægning af Rigsrevisionens rapport, som jeg så flere steder i går. Retorikken om, at der skulle være svindel for 95 mia. kr. var meget overraskende for mig. Vi har både skriftligt og mundtligt kommunikeret med Rigsrevisionen i et år om dette, og jeg havde forventet en kritik af, at vi skulle kontrollere mere. Derfor var det lidt en overraskelse, at det lige pludselig handlede om svindel,« siger Jim Sørensen.

Det er langt fra første gang, at problematikken om negativ moms er på dagsordenen. Allerede sidste år kunne Berlingske fortælle, at eksperter frygtede, at der i stor stil blev svindlet med negativ moms.

»Det er tredje gang i mine halvandet år som direktør, at det her emne er oppe. Hver gang har vi svaret det samme. For det første er man nødt til at kigge på hele momsområdet og ikke bare negativ moms. Men når man nu vælger at ville kigge på tilbagebetalingen af moms, så er 90 procent af det direkte forklaret. Både stigningen i eksportmomsen og de lovændringer, der har været undervejs. Alene uden alt for mange varianter, så kan vi henføre det til helt bestemte store danske virksomheder,« siger Jim Sørensen.

Men Rigsrevisionen mener jo ikke, at stigningen fra 2009 til 2015 er ordentligt forklaret?

»Det er noget af det, hvor vi skal drøfte metoder med Rigsrevisionen efterfølgende. Vi mener, at vi kan forklare det. Omvendt mener jeg ikke, at man kan gennemføre en revision af et delområde. Man er nødt til at se på helhedsbilledet. Men vi har været glade for revisionen, da der er så mange beskyldninger om, at pengene fosser ud. Rigsrevisionen har gennemgået 200 sager uden at finde svindel. Derfor troede jeg også, at alle beskyldninger om svindel ville forsvinde.«

Rigsrevisionen påpeger jo, at de ikke mener, at kontrollen er god nok?

»På samtlige områder, som vi kontrollerer, kan vi kontrollere mere og gøre det på en anden måde. Vores opgave er at prioritere på tværs af alle områder. Vi prioriterer ud fra det samlede billede, men vi er ikke uenige om, at man kan lave mere kontrol. Endelig er vi helt enige med Rigsrevisionen i at mere viden og bedre data vil gøre vores kontrol bedre.«

Men den mangelfulde kontrol fører jo til, at Statsrevisorerne påpeger, at man ikke kan udelukke svindel?

»Det kan aldrig udelukkes, at der svindles, medmindre man kontrollerer alt. Men der er bare ikke noget, der tyder på storstilet svindel for milliarder her. Vi er ret sikre på, at vi ville kunne se det i forholdet mellem det samlede momsprovenu og BNP, hvis der pludselig manglede moms for milliarder. Selvfølgelig er der svindel på momsområdet, hvor vi pt. arbejder med projekter vedrørende momskarruseller med videre, men de konklusioner, der blev foretaget på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse var ude af proportioner,« siger Jim Sørensen.

Uanset hvad, så er der ingen tvivl om, at stigningen i negativ moms er markant. Den mulige forklaring på det er lidt teknisk, så hold lige fast.

Skat har tidligere oplyst til Berlingske, at stigningen i negativ moms skyldes flere faktorer, der alle har en - ifølge Skat - naturlig forklaring:

Den væsentligste årsag er, at flere virksomheder benytter den såkaldte eksportmomsordning. Ordningen er indført for at give eksportvirksomheder adgang til likviditet. Ved brug af ordningen udskiller virksomhederne al eksporthandel i en delregistrering, der står for at anigve den negative moms, mens den positive moms afregnes af hovedvirksomheden. Likviditetshjælpen består i, at Skat udbetaler den negative moms til delregistreringen, længe før hovedselskabet betaler moms til Skat. I den mellemliggende periode har koncernen altså en betydelig likviditetsfordel.

At flere virksomheder benytter sig af eksportmomsordningen har stor regnskabsmæssig effekt for statsregnskabet, men ingen indflydelse på statens momsprovenu: Tidligere afregnede virksomhederne moms i form af et samlet momsregnskab (positiv moms fratrukket den negative moms), og staten kunne efterfølgende registrere indtægterne som det såkaldte momsprovenu. Men nu optræder virksomhedernes momsregnskab i stigende grad som adskilte poster - som hhv. negativ moms og positiv moms eller hhv. udbetaling af moms og indtægter fra moms i statsregnskabet. Begge poster vil dermed stige, men da den negative moms kommer fra et lavere udgangspunkt, vil posten procentuelt stige hurtigere end posten med positiv moms. Det afgørende er, at stigningen i den negative moms som følge af eksportmomsordningen altså ikke i sidste ende betyder faldende momsindtægter for staten. Det er et rent regnskabsteknisk forhold. Provenuet fra moms er med andre ord upåvirket af eksportmomsordningen. Tal fra Skat til Berlingske viser, at eksportmomsordningen tegner sig for en meget stor del af stigningen i den negative moms.

Foruden eksportmomsordningen spiller en række andre forhold ind på stigningen i den negative moms: Her skal især nævnes stigningen i antallet af nyetablerede virksomheder. Nystartede virksomheder har typisk udgifter i opstartsfasen, som de kan få refunderet negativ moms for. Af mindre faktorer kan nævnes forskellige fradragsordninger - herunder fradraget for energiafgifter - der ligeledes har medført en stigning i den negative moms.