Håndværkermangel kan øge effektivitet

Sommerstemning. Arbejdsmarkedet inden for byggeriet spidser til. Det kan give en positiv sidegevinst i form af en øget produktivitet i sektoren, fremhæver Håndværks-rådet.

Der er fuldt fart på dansk byggeri, og det får flaskehalsene til at brede sig. I juli meldte hele 46 procent af byggevirksomhederne om mangel på arbejdskraft.

Det er fem procent mere end måneden før.

Det viser det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik, der netop er blevet offentliggjort.

I barometeret kan man læse, at optimismen inden for byggeriet er rekordhøj. Virksomhederne tror på tykkere ordrebøger og øget omsætning i den kommende tid.

Det får manglen på arbejdskraft til at nå nye højder. I juni var det 41 procent af virksomhederne, der måtte holde igen med produktionen, fordi de ikke kunne få nok medarbejdere. Det tal steg til 46 procent i juli.

Positiv sidegevinstCheføkonom i Håndværksrådet Jakob Brandt fremhæver, at det nuværende opsving i byggesektoren vil være et af dem, som indskriver sig i historiebøgerne.

Og han fremhæver, at det stramme arbejdsmarked kan få en positiv sidegevinst i form af en forbedret produktiviteten inden for byggeriet.

- Flere virksomheder forventer stigende omsætning i de kommende tre måneder. Til gengæld forventer færre virksomheder, at beskæftigelsen fortsætter med at vokse. Man kan derfor håbe på, at det tilspidsede arbejdsmarked får byggevirksomhederne til at arbejde mere effektivt. På den måde byggeriet kan komme af med sin knap så flatterende rolle som sektoren uden vækst i produktiviteten, siger Jakob Brandt.

Mens Jyske Bank understreger, at det kan komme til at gå for hurtigt i byggebranchen.

Dyrere at få håndværkerbesøg- Med udsigt til øget erhvervsbyggeri og fortsat stor aktivitet i nybyggeriet og boligforbedringer er der risiko for, at udgifterne til byggeriet løber løbsk. Det gør det dyrere for erhvervslivet og forbrugerne at få besøg af en håndværker. Det kan mindske den investeringslyst, der er vigtigt for at fastholde høj-konjunkturen i Danmark, siger seniorøkonom Claus Birn Jensen.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik indeholder også industriens og serviceerhvervets forventninger til fremtiden.

Og resultaterne viser, at der er travlt i alle landets tre hovederhverv.

Travlt i alle hovederhvervFor servicessektoren er der ganske vist tale om et mindre fald fra rekorden i maj, men optimismen ligger stadig på et meget højt niveau.

Fordelt på de store sektorer ser turismen mest positivt på omsætningsudviklingen, mens kategorien forretningsservice topper inden for beskæftigelsesudviklingen.

I industrien er forventningerne derimod mere afdæmpede. Indikatoren afspejler dog stadig forventninger om stigende produktion, øget beskæftigelse, flere ordrer og højere salgspriser.

- Der er travlt i de tre hoved-erhverv. Barometrene står på smukt i juli, og de tre erhverv er alle klar til at øge beskæftigelsen. Glædelige budskaber, men hvor skal arbejdskraften komme fra? Med en faktisk ledighed på under 110.000 er behovet for at øge arbejds-udbuddet og de lediges kompetencer så stort som nogensinde, siger Claus Birn Jensen.

I en hel ny analyse af den danske økonomi advarede Sydbank i går om, at vi er på vej mod overophedning.