Fire ud af fem virksomheder kan ikke finde arbejdskraft

Ledige stillinger. Mere end fire ud af fem virksomheder har inden for det seneste år oplevet problemer med at finde tilstrækkelig arbejdskraft, viser ny undersøgelse fra DI. Det får virksomheder til at afvise ordrer og overskride leveringsfrister.

Arbejdskraftmanglen bliver stadig mere udtalt i Danmark. En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Industri, DI, viser, at mere end fire ud af fem virksomheder har inden for det seneste år oplevet rekrutteringsproblemer.

Problemet med at finde tilstrækkelig arbejdskraft gælder især faglærte medarbejdere. Her har mere end halvdelen af virksomhederne har oplevet problemer.

Omkring hver femte har oplevet problemer med at finde tilstrækkelig med ufaglært arbejdskraft, mens mere end hver tredje har svært ved at finde tilstrækkeligt med højtuddannede medarbejdere. Det er især de globalt orienterede virksomheder, der har det svært, når de skal finde nye medarbejdere med en længerevarende uddannelse. Her har mere end hver fjerde været i problemer.

Samtidig vurderer næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er den væsentligste barriere for vækst.

Konsekvensen af arbejdskraftmanglen er, at mange virksomheder må afvise ordrer eller ty til at overskride leveringsfristen. Knap hver fjerde virksomhed har måtte sige nej til ordrer, mens hver femte ikke har kunnet levere til tiden. Det er dybt problematisk, mener adm. direktør i Dansk Industri, Hans Skov Christensen, der tirsdag præsenterede DI undersøgelsen på et pressemøde forud for Industriens Årsdag næste tirsdag den 26. september.

- Afviste ordrer koster i dag og på længere sigt i form at mindre vækst og velstand, end vi kunne have fået. Hvis vi skal fremtidssikre økonomien og skabe øget velfærd er det vigtigt, at vi får løst problemet med mangel på arbejdskraft, sagde Hans Skov Christensen.

Han efterlyser derfor politiske initiativer, som kan være med til at afhjælpe arbejdskraftmanglen på kort sigt.

- Velfærdsforliget mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre rummer ikke mange initiativer, der kan fremskaffe arbejdskraft på kort sigt. Derfor må politikerne til forhandlingsbordet igen og komme med nye initiativer, fastslår Hans Skov Christensen.

Han efterlyser især initiativer, som kan sikre, at alle ledige, der er i stand til at arbejde, kommer ud på arbejdsmarkedet.

Et af problemerne er efter DI's opfattelse, at a-kasser og kommuner tager for let på vurderingen af om ledige rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet. Et andet er, at der er alt for stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få indvandrere og deres efterkommere ud på arbejdsmarkedet.

- Det er helt tydeligt, at den aktuelle mangel på arbejdskraft er blevet en slags sandhedens time for om AF, a-kasserne og kommunerne er gode nok til at få ledige ud. Når vi står i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft inden for områder, som kun kræver kort tids omskoling, og det offentlige system alligevel ikke kan finde arbejdskraften, så er der noget, der ikke fungerer, siger Hans Skov Christensen.

Læs mere på www.di.dk