Fond klar til med fem milliarder til grøn omstilling

Danmarks Grønne Investeringsfond er klar med fem milliarder kroner i finansiering til grøn omstilling af samfundet. Miljøhensyn og kommerciel forretning er to sider af samme sag, lyder budskabet fra formand Ditlev Engel.

Foto: Thomas Lekfeldt. Ditlev Engel på Folkemøde på Bornholm 2015.
Læs mere
Fold sammen

Med en statsgaranteret låneramme på op til fem milliarder kroner åbner Danmarks Grønne Investeringsfond nu for medfinansiering af investeringer, der fremmer den grønne omstilling af det danske samfund.

Fonden har især fokus på projekter, som både forbedrer miljøet, bygger på et sundt kommercielt grundlag og har et fornuftigt markedspotentiale, forklarer bestyrelsesformand Ditlev Engel.

»Den type projekter, som ofte er langsigtede, kan være vanskelige at finansiere med traditionel bankfinansiering og egenkapital, og det hæmmer den grønne omstilling. Men det råder vi nu bod på med vores nye lån,« siger han i en skriftlig kommentar.

Samtidig vil fonden også inspirere til nytænkning, fortæller Ditlev Engel.

»Det er vores ambition at dele vores oplevelser og indsigt i markedet for på den måde at fungere som katalysator for nye typer af projekter. Det kunne eksempelvis være ved at inspirere til utraditionelle samarbejdskonstellationer eller ved at demonstrere med data fra konkrete cases, at miljøhensyn og kommerciel forretning faktisk er to sider af samme sag i dag,« siger han.

Danmarks Grønne Investeringsfond blev oprettet som et led i aftalen »Et grønnere Danmark«, der blev vedtaget i Folketinget sidste år. Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.