Eksperter angriber Skats revisorer i skandalesag

Simpel matematik og lidt opfølgende arbejde kunne have fået Skats interne revision på sporet af det gryende svindelnummer i 2013.

Foto: Claus Bech. Skatteminister Karsten Lauritzen afventer fortsat den undersøgelse, som Skat har sat i værk.
Læs mere
Fold sammen

Skats revisorer kunne med ganske få midler have opdaget et faresignal om stigningen i refunderet udbytteskat til udenlandske investorer. For allerede fra 2010 til 2012 skete der en voldsom stigning i refusionen af udbytteskat til udlændinge med danske aktier, som var langt højere end den faktiske udvikling i udbyttebetalinger. Det var en alarmklokke, som de interne revisorer burde have fulgt op på.

»Med en smule indsigt ville man vide, at de børsnoterede selskaber ikke udloddede ret meget i udbytte de år. For mig at se skriger det til himlen, at man har kigget på de her tal uden at foretage sig noget. Og det gælder ikke kun Skats folk, det gælder også Skats interne revision, der burde se på tallene og foretage dyberegående undersøgelser,« forklarer skattekonsulent Henning Boye Hansen, fra BDO Revision.

Stigning på 114 pct.

Skats interne revision skriver i en rapport fra 2013, at udbetalingen steg fra 680 mio. kr. i 2010 til 1.452 mio. kr. i 2012. Det svarer til en stigning på 114 pct., hvad revisorerne da også undrer sig over, men man undersøger ikke sagen nøjere.

»Skat har overfor SIR (Skats Interne Revision) oplyst, at stigningen kan skyldes, at danske selskaber udlodder større udbytte til udenlandske aktionærer, men ikke fremlagt dokumentation herfor,« lyder det i rapporten.

Berlingske Business har i samarbejde med Sydbank set på udviklingen i virksomhedernes udbetaling af udbytte fra 2010 til 2012. Her er der tale om en stigning fra 24 til 35 mia. kr. svarende til 46 pct. Altså langt mindre end den stigning 114 pct., som revisorerne altså opdager, men altså ikke kontrollerer. Heller ikke den udenlandske ejerandel af danske aktier er steget i perioden. Den ligger tværtimod næsten fladt – med en stigning fra 46,4 til 46,7 ifølge VP Securities. At revisionen ikke opsøgte en forklaring på udviklingen, kommer bag på professor Kim Klarskov Jeppesen fra CBS, der er ekspert i intern revision og økonomisk kriminalitet.

»Når en post i et regnskab mere end fordobles på så kort tid uden der er nogen indlysende forklaring herpå, så bør det få en alarmklokke til at ringe. Generelt er det sådan, at når den interne revision påpeger svagheder i den interne kontrol, så vil den ansvarlige chef for området få besked, og vedkommende formodes efterfølgende at udbedre manglerne. Sker det ikke, så følger den interne revision op på det og tager evt. sagen højere op i systemet. Hvor langt op denne sag er kommet er ikke helt klart.«

Svindlerne fik travlt

Det skal tilføjes, at Skat i en pressemeddelelse har oplyst, at der i 2012 kun var formodet økonomisk kriminalitet for 30 mio. kr. Først i 2013 får svindlerne tilsyneladende for alvor smag for projektet, hvorefter 600 mio. kr. forsvinder. Det sker i takt med, at refusion af udbytteskat stiger med 87 pct. til 2,8 mia. kr. i 2013.

Også denne situation kunne have fået alarmklokkerne til at ringe i Skat, da udbyttebetalinger fra de større børsnoterede virksomheder kun stiger med 28 pct. fra 2012 til 2013. Her er dog tale om en mindre stigning i den udenlandske ejerandel til 49,2 pct. Svindlen tager yderligere fart i 2014 og 2015, da der sammenlagt forsvinder 5,7 mia. kr. ud af statskassen. Så der blev i hvert fald ikke reageret på de data, der var frit tilgængelige for Skats regnskabsfolk

»Hvis det er småbeløb, det drejer sig om, er det da legitimt nok, at ledelsen prioriterer opfølgningen lidt lavere, men det er jo ikke tilfældet i denne sag, så det forekommer underligt, at man ikke har reageret på det,« siger Kim Klarskov Jeppesen.

Forkert prioritering

Kritikken deles af partner og skatte-ekspert Torben Bagge fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen:

»Man har jo vidst i 13 år, at der har været problemer med de overførsler til udlandet. Der er tillige tale om ret store beløb, som der ikke umiddelbart er mulighed for at tilbagekalde, når de er sendt af sted. Det kalder alt sammen på særlig grad høj grad af agtpågivenhed, som Skat burde have tilpasset sin kontrol efter.«

Torben Bagge mener også, at Skats advarsler i revisionsrapporten er forkert prioriteret. Den vigtigste advarsel, at »der er behov for, at Skat sikrer sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat«, får således den kun næsthøjeste prioritering af revisorerne. Til sammenligning står det øverst og har den højeste prioritet, at man får fastlagt klare regler for regnskabspraksis.

»Man burde prioritere et område, hvor pengene uretmæssigt kan fosse ud af kassen som første prioritet, mens det må være mindre vigtigt, at man indrapporterer korrekt, så det undrer mig,« forklarer Torben Bagge, som får opbakning af Henning Boye Hansen fra BDO Revision.

»Skat må virkelig sidde og ærgre sig over, at man kun markerede det her tema som anden prioritet med gul farve – altså som en betydelig svaghed, men ikke som et kritisk problem. Det er så åbenlyst, at det er mistænkeligt.«

Skatteministeren afventer

Skatteminister Karsten Lauritzen afventer den undersøgelse, Skat har sat i værk.

»Som jeg sagde i sidste uge, har jeg bedt om at få undersøgt sagen. Undersøgelsen skal være færdig i løbet af fire uger. I den mellemliggende periode deltager jeg ikke i mere eller mindre spekulative diskussioner. Jeg tager ansvarsdiskussionen, når jeg har et oplyst grundlag at gøre det på.«

Fra styrelsen Skat er man heller ikke videre meddelsom:

»Intern Revision har iværksat en undersøgelse af Skats procedurer for administration og kontrol af refusion af udbytteskat, herunder om disse tilgodeser Intern Revisions tidligere afgivne anbefalinger. Dette arbejde afsluttes inden for fire uger. Skat imødeser Intern Revisions undersøgelse og ønsker ikke at bidrage med yderligere detaljer omkring arbejdet med refusionsudbetalinger af udbytteskatter, før undersøgelsen er færdig,« lyder det i en mail.