Ældre bider sig fast på arbejdsmarkedet

Det er en udpræget myte, at personer får sparket fra arbejdsmarkedet, når de runder de 55 år. Seniorer er tværtimod den gruppe, som er kommet bedst gennem krisen.

Den særlige beskæftigelsesfrekvens blandt de ældre er steget gennem de senere års krise. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Flere lidt ældre personer mellem 55 og 64 år er i arbejde. Den særlige beskæftigelsesfrekvens blandt de ældre er således steget gennem de senere års krise, mens den er faldet stort blandt især unge, men også blandt midaldrende.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik og Eurostat, og professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet siger hertil, at det er de senere års stramninger af muligheden for at gå på efterløn, der giver resultater.

»Flere og flere vælger efterlønnen fra. Siden 2004 er der kommet 35 pct. færre, som er på efterløn. Men der er også flere ældre, som er blevet bedre til at bevare deres job på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at stadig flere virksomheder taler med de ældre om deres ønsker og lokker dem til at blive på arbejdsmarkedet,« siger Henning Jørgensen.

Han tilføjer, at Danmark set på denne måde er blevet lidt mere svensk, fordi Sverige traditionelt har været bedre til at holde de ældre i arbejde.

»Men i Sverige er de ældre beskyttet med regler og love. De er dyrere og vanskelige at fyre end yngre medarbejdere. Men herhjemme er det noget, som sker frivilligt,« siger Henning Jørgensen.

Han peger også på, at man tilbage i 1980erne, da efterlønnen blev indført, troede, at hver gang en gammel medarbejder forlod arbejdsmarkedet, blev der en stol ledig til en ung.

»Men sådan fungerer arbejdsmarkedet slet ikke. Virksomhederne er især under en krise tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere, men de vil ofte gerne fastholde dem, som de allerede har,« siger han.

Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor stor en andel af befolkningen, der er i beskæftigelse. Den er i Danmark faldet med 5,9 procentpoint for alle 15- til 24-årige, siden krisen brød ud i 2008. Men blandt de 55- til 64-årige er den steget med 1,4 procentpoint.

Medarbejdere med overblik

Danmark har en af verdens højeste beskæftigelsesfrekvenser. Den er på 72,8 procent, mens den i hele EU er nede på 64,6 procent.

»Det er bemærkelsesværdigt, at seniorernes beskæftigelsesgrad stiger. Det viser, at der er efterspørgsel efter personer med erfaring. Formentlig har virksomhederne brug for medarbejdere med overblik under en krise,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS.

Han tilføjer, at udviklingen viser, at de senere års reformer, der skærer i efterlønnen og hæver pensionsalderen, derfor er et skridt i en rigtig retning.

Faldet i beskæftigelsen blandt de 15- til 24-årige hænger derimod sammen med, at virksomheder er blevet mere varsomme med at tage unge ind, da unge medarbejdere ofte anses som en investering, der skal udvikles.

»Sådanne investeringer holder man sig tilbage med i dårlige tider,« siger Mads Lundby Hansen.