Stein Bagger frikendt for nye anklager om svindel

Den tidligere bedrageridømte Stein Bagger blev torsdag frikendt for to nye anklager, mens direktøren for flyttefirmaet Dansk-Selfstorage.dk blev dømt for underslæb og skyldnersvig.

Stein Bagger blev torsdag af Københavns Byret frikendt for to nye anklager om kriminalitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Skovbjerg Fogh
Stein Bagger vandt torsdag en stor sejr ved Københavns Byret. Han var ellers tiltalt for i to forhold at have forbrudt sig med loven, men det frikendte retten ham for.

Sagen drejer sig om den tidligere IT Factory-direktørs praktikophold i flytte- og opbevaringsfirmaet Dansk-Selfstorage.dk. Virksomhedspraktikken skulle efter planerne fungere som en del af Stein Baggers udslusning fra fængslet.Ifølge Bagmandspolitiet skulle Stein Bagger dog reelt have fungeret som direktør i firmaet, til trods for at han i forbindelse med sin forrige dom blev frakendt retten til at drive virksomhed. Bagger skulle under dæknavnet Steen Bech have udført opgaver, der reelt er på ledelsesniveau. Han skulle blandt andet have stået for virksomhedens budgetter og udført juridisk arbejde. Men det blev han altså frifundet for.

Retten finder ikke, at »der er ført et til domsfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte Stein Bagger har drevet selskabet Dansk-Selfstorage.dk ApS og udført de i anklageskriftet nævnte ledelsesopgaver. Retten finder endvidere ikke grundlag for at antage, at tiltalte Rene Andersen i perioden fra den 9. november 2011 til november 2012 kun var formelt registreret direktør og stråmand, som anført i tiltalen,« står der i afgørelsen.

Bagger var desuden tiltalt for underslæb over for Leasing Fyn ved at have videresolgt to leasede trucks og dermed tjent 250.000 kroner til egen lomme. Det blev han også frikendt for. Dansk-Selfstorage.dks direktør René Andersen blev til gengæld idømt ni måneders betinget fængsel for underslæbet samt skyldnersvig i forbindelse med et videresalg af leasede containere.

I dommens præmisser hedder det:

»Retten finder efter de foreliggende oplysninger ikke, at der er ført et til domfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte Stein Bagger som medarbejder hos Dansk-Selfstorage forsætligt har medvirket til, at tiltalte Rene Andersen udsatte Leasing Fyn Bank A/S for en risiko for formuetab.«Stein Bagger selv har da også nægtet sig skyldig og kaldt sig selv for en »praktisk gris« i René Andersens virksomhed.Anklager Malene Rysgaard havde fra starten krævet minimum et års ubetinget fængselsstraf til Stein Bagger.

Stein Bagger blev i 2009 idømt syv års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk i sin tidligere stilling som administrerende direktør for IT-virksomheden IT Factory. Sagen fik national opmærksomhed, da hovedpersonen, kort inden selskabet blev erklæret konkurs, tog flugten fra en forretningsrejse i Dubai og først efter flere dages efterforskning meldte sig selv hos myndighederne i amerikanske Los Angeles.