Organisationen skal udvikles

Niels Hyldegaard Kristensen, 32 år, er ansat som CFO hos Global Risk Management. Han kommer fra en stilling som Lead Business Analyst i Jyske Bank og er uddannet Master of Science in Economics and Management fra Aarhus Universitet.

Niels Hyldegaard Kristensen, 32 år, er ansat som CFO hos Global Risk Management. Han kommer fra en stilling som Lead Business Analyst i Jyske Bank og er uddannet Master of Science in Economics and Management fra Aarhus Universitet. ´ Fold sammen
Læs mere

§ Hvilke forventninger har du til dit nye job?

Jeg forventer et stort fokus på at udvikle organisation og procedurer, så vi er klar til at udnytte de forretningsmæssige muligheder, uden at vi af den grund går på kompromis med styringsprincipper og indsigten i vores forretning.

§ Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med dit skifte? Hvad bliver anderledes?

Efter mere end seks år i Jyske Bank gik jeg så småt med overvejelser om at prøve kræfter med nye udfordringer udenfor den finansielle sektor. I min nye stilling synes jeg, at det er lykkedes at finde et rigtigt spændende match mellem mine ønsker og den udvikling, som Global Risk Management skal gennemgå over de kommende år.

§ Hvad har været den røde tråd i din karriere?

Den røde tråd vil jeg sige har været en søgen efter udfordringer, personlig udvikling og muligheden for at kunne gøre en forskel. Det er det drive, som ligger til grund for mit skifte til Global Risk Management.

§ Hvad er din uddannelse, og hvordan ser du sammenhængen mellem din uddannelsesbaggrund og dit nye job?

Jeg er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har således en bred teoretiske ballast ift. økonomi- og risikostyring. Min uddannelsesmæssige baggrund har jeg fået suppleret med en konkret forståelse for de opgaver og udfordringer som følger med driften af en finansiel virksomhed, og jeg ser en fin sammenhæng mellem uddannelse og erhvervserfaring ift. min stilling i Global Risk Management.

§ Hvad ser du selv som de største udfordringer i din nye stilling?

I Global Risk Management har vi altid haft en meget konservativ og konsekvent tilgang til styring af risiko og den skal bevares. Den største udfordring bliver at få gearet organisationen til at kunne realisere de forretningsmæssige muligheder uden at gå på kompromis med vores procedurer.