Gæld koster penge og handlefrihed

Omkostninger. Det er aldrig gratis at låne penge. Udover renteomkostninger medfører gæld risiko for konkurs og mindre selvbestemmelse.

Det kan være fristende og ofte fordelagtigt for virksomheder at lånefinansiere deres investeringer, men man skal aldrig glemme, at der er forskellige former for omkostninger ved at gældsætte sig.

Således kan det få store konsekvenser at optage for store eller for mange lån, hvis virksomheden kommer i en situation, hvor den ikke kan forrente eller afdrage sin gæld. Derfor skal al brug af lånefinansiering overvejes nøje. Den måske mest håndgribelige konsekvens af at optage et lån er de omkostninger, primært renteudgifter, som gældsætningen medfører.

Indskrænket frihedDisse udgifter kan trækkes fra i skat, men renterne skal betales, og det øger kravet til virksomhedens indtjening. De løbende omkostninger til renter og afdrag på gælden bør ikke være et problem, hvis de investeringer, gælden har finansieret, giver det forventede afkast. Men hvis virksomheden ikke opnår den forventede indtjening, kan gælden trække den ud i konkurs.

- Når du optager gæld, øger du konkursrisikoen. Det er prisen for, at gælden giver dig vækst- og investeringsmuligheder, du ellers ikke ville få. Gæld udvider mulighederne for din virksomhed i både positiv og negativ retning, og du skal så overveje, hvor balancen skal være, siger Kasper Mesiner Nielsen, adjunkt på Handelshøjskolen i København.

I overvejelserne om gæld skal virksomheder også medtage det forhold, at en långiver naturligvis vil interessere sig for den økonomiske udvikling hos låntager. Det kan indskrænke ejernes frihed.

Eksempelvis vil en bank opstille en række betingelser for, hvordan et lån vedligeholdes, altså forrentes og afdrages. Opfyldes disse betingelser ikke, kan banken kræve en endog udstrakt indflydelse på virksomhedens drift og strategi for at sikre, at den igen kan vedligeholde lånet. Alternativt kan enhver långiver opsige et lån, hvis betingelserne er til stede, og så kan der opstå krav om akut og ofte dyr refinansiering af virksomhedens gæld. Lykkes det ikke, kan betalingsstandsning og konkurs lure lige om hjørnet.

- Det har naturligvis konsekvenser, hvis et lån ikke vedligeholdes. Vi vil forvente, at man enten øger indtjeningen eller skærer i omkostningerne, så lånet igen kan forrentes og afdrages. Derfor har vi en dialog med ejerne, som måske har den største interesse i at få rettet tingene op, konstaterer Michael Hagen Jensen, erhvervschef hos Nordea.