»Omvendt forældrekøb«: Stadig flere køber en bolig til deres forældre

Alle har hørt om forældrekøb, men det er ikke kun de unge, som har glæde af fænomenet. Flere og flere danskere er begyndt at købe boliger til deres aldrende forældre.

Vi vil gerne tage os godt af vores forældre, når de kommer op i alderen, og et ’omvendt forældrekøb’ kan være en måde at gøre det på. Foto: Nybolig/PR Fold sammen
Læs mere

Mange har stået i den situation at skulle hjælpe deres forældre med at finde en egnet lejebolig til seniorårene. En opgave, der bestemt ikke altid er let, og for flere og flere er løsningen i stedet at investere i et »’omvendt forældrekøb«; det vil sige, at de voksne børn køber en bolig til deres forældre. En undersøgelse, som Nybolig har foretaget blandt sine ejendomsmæglere, viser, at 52 pct. oplever, at omvendt forældrekøb er en stigende tendens. Samtidig forventer 76 pct., at tendensen vil vokse yderligere i fremtiden.

Det er der hovedsageligt to forklaringer på, fortæller Thomas Hovgaard, som er presseansvarlig i Nykredit.

»Der er overordnet to grupper, der står bag de omvendte forældrekøb. Den ene er, hvor børnene køber en bolig til deres forældre, fordi de er i stand til at hjælpe dem med en bedre bolig, end de selv ville kunne købe, når man regner boligsikring, faldende indtægt og skat med. Den anden gruppe er familieoverdragelsen, hvor børnene køber forældrenes bolig, så de på den måde kan overtage en del af forældrenes friværdi skattefrit, mens forældrene fortsætter som lejere. Hvis man tænker det omvendte forældrekøb som en investering, får man nok hellere ikke mere loyale og stabile lejere end sine forældre.«

Kærlighed til forældrene

Nyboligs survey viser, at der - som Thomas Hovgaard siger - er flere motiver bag omvendt forældrekøb. Det følelsesmæssige element har dog en solid placering som topscorer. Således angiver 50 pct. af ejendomsmæglerkædens mæglere, at en del af grunden til, at folk vælger at købe en bolig til deres forældre, er »af kærlighed, fordi de gerne vil hjælpe deres forældre,« mens 39 pct. angiver, at der er tale om »en delvis investering«. 29 pct. svarer, at folk bl.a. er drevet af et ønske om at få forældrene tættere på, så de kan passe børnebørnene.

Thomas Hovgaard understreger, at omvendt forældrekøb stadig fylder forholdsvis lidt i statistikkerne over salg og køb af boliger i Danmark, og at det fortrinsvis er højtlønnede, der har mulighed for at foretage den form for investering. Men han er ikke overrasket over, at tendensen er stigende blandt de vellønnede, og det giver god mening, at motivet ofte er følelsesmæssigt, vurderer han.

»Siden de er kommet så meget ovenpå, at de har høje uddannelser og gode lønninger, har de sikkert fået god støtte hjemmefra, og det tror jeg, mange gerne vil kvittere for,« siger Thomas Hovgaard til Berlingske Boligen.