Vognmænd rystet efter ny statslig fadæse

Måske først om to år omlægges betaling af vejbenyttelsesafgifter efter at IT firma opgav at finde ny it-løsning.

Igen har statsapparatet svigtet erhvervslivet – og igen skyldes det slendrian og manglende kontrol med det arbejde, man har outsourcet til såkaldte eksperter.

Så hårde er ordene fra vognmandsbranchen.

Om fire måneder skulle reglerne for betaling af vejbenyttelsesafgifter nemlig have været ændret, så afgiften i lighed med bl.a. vægtafgifter for biler betales efter afgiftens forfaldstid – i stedet for inden, som det har været hidtil.

Men IT firmaet, som i over et år har arbejdet med at få et nyt IT system til at håndtere ændringen - kaldet det  Digitale Motor Register, DMR -  klar, har måttet give op, og firmaet er nu blevet fyret.

- Jeg forstår det ikke. Da vi i mit vognmandsfirma skulle indføre nyt IT-system, holdt vi møder med IT firmaet hver tredje dag for at se om tidsplanen kunne holde. Her kommer det åbenbart som en overraskelse for politikere og embedsmænd, at det valgte IT firma ikke kunne klare opgaven, siger Mogens Therkelsen, formand for ITD, International Transport Danmark og administrerende direktør for transport og logistikfirmaet H. P. Therkelsen i Padborg.

Katastrofe for branchen

Han betegner det som en katastrofe for branchen, at der ikke har været fokus på opgaven.
I fjor skete det samme – i forbindelse med omlægningen af de gamle motorkontorer til nyt online-baseret system.

- En vognmand skal køre måske 100 kilometer til et motorkontor for at hente nummerplader – men nu bliver det nye system måske også først klar i 2011 eller 2012, siger Mogens Therkelsen.

ITD vil have, at betalingsfristen skal forlænges nu – ikke mindst set i lyset af den økonomiske krise, som har ramt erhvervet ekstra hårdt. Myndighederne må hjælpe, hvor de kan, mener man – bl.a. at Skatteministeriet indfører forlængede betalingsfrister for vejbenyttelsesafgfter nu.

Det er et år siden ministeriet fortalte, at man var positive for at indføre ens frister for betaling af vejbenyttelsesafgift og vægtafgift – og lovede en digital løsning i december 2009.

- Det værste er, at ingen gøres til regnskab for fadæsen. Det var ikke gået i det private erhvervsliv, siger Mogens Therkelsen.

Hos DTL tager man sagen op med Skatteministeriet og SKAT igen.

- Det er tidligere lykkedes at gennemføre IT-løsningen, hvor det fysiske bevis for betalt afgift, vejbenyttelsesbeviset, er blevet afskaffet til fordel for en registrering i en database. Dermed bortfaldt SKAT’s oprindelige argument for forudbetalingen, fordi der var tale om udstedelse af et værdipapir, der skulle være betalt på forhånd. Derfor er det selvfølgelig muligt at foretage en ændring af betalingsfristerne i det nuværende motorregister. Det er kun et spørgsmål om vilje, siger Ove Holm, cheføkonom i Dansk Transport og Logistik, DTL.

Finanskrisens virkninger

Hos partiet Venstre kender trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen alt til transportbranchens problemer.

- Der hersker ingen tvivl om at den danske transportbranche er under pres i denne tid, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Han peger på finanskrisens virkninger, som mærkes hårdt hos vognmændene i form af markant reduceret transportbehov hos kunderne.

Dertil kommer den stadigt skærpede konkurrence fra udenlandske vognmænd, der ikke altid husker at leve op til reglerne for cabotagekørsel, køre- og hviletidsregler, samt betaling af euro-vignet for kørsel på danske veje.
 
- På baggrund af denne situation har jeg stor forståelse for det ønske om forlænget betalingsfrist for vejbenyttelsesafgiften. Indtil nu har Skatteministeriet afventet et nyt IT-system, der er forudsætningen for at afskaffe den nuværende ordning med forudbetaling af vejbenyttelsesafgiften.

Kristian Pihl Lorentzen lover, at tiden er inde til ”at sætte turbo på” indførelse af det nye system, så vi dels får forenklet reglerne for betaling, dels får forbedret likviditeten hos den enkelte vognmand.

 - Jeg vil senere i denne uge drøfte sagen med skatteminister Kristian Jensen med det mål at vi snarest får gennemført en forlængelse af den nuværende betalingsfrist for vejbenyttelsesafgift, siger Kristian Pihl Lorentzen, der i øvrigt også vil have skærpet kontrollen med de udenlandske lastvogne, der opererer i Danmark.