Vognmænd bakker op om nye veje

Hos Dansk Transport og Logistik ser man meget positivt på transportminister Lars Baroeds udmeldinger om nye vejanlæg i Danmark.

Læs mere
Fold sammen
En ny motorvej ned gennem Jylland, en ny Ring V ringvej udenom hovedstaden samt en havnetunnel fra Nordhavn til Amager motorvejen øst om København er blot blandt nogle af de anlæg, som transportminister Lars Barfoed de seneste dage har givet sin fulde støtte – og i DTL, Dansk Transport og Logistik , deler man ministerens holdninger.

 Dansk Transport og Logistiks vicedirektør, Morten Lindbo, mener, at ministerens udmeldinger er et udtryk for, at vejinvesteringer får politisk prioritet.

- Vi mener, at der på både bane og vej er behov for en række nye investeringer samt et væsentligt bedre vedligehold, end det, der hidtil har været. Vejinvesteringerne er i den offentlige debat de mest omdiskuterede, men det ændrer ikke ved, at de er nødvendige. Trængsel og køer gavner ingen, heller ikke miljøet, og det er også vigtigt at understrege, at man godt kan prioritere både bedre kollektive trafik og bedre vej-infrastruktur, siger Morten Lindbo.

Han mener, at kunsten er at tænke langsigtet på infrastruktur-området. Noget, som skiftende politiske flertal gennem de seneste årtier ikke har været de bedste til – og at få analyseret, hvor behovet for investeringer er størst.

Prognoser viser en stærkt stigende trafikmængde frem til 2025, og hertil kommer, at beslutningen om Femern-forbindelsen vil tiltrække meget gennemkørselstrafik, herunder med gods.

- Transportministeriets kommissorier fra april beskriver de analyser, der nu skal danne grund for beslutning om bl.a. en jysk motorvej og en havnetunnel. Analysernes konklusioner bliver afgørende for udfaldet af beslutningen, og det kan man ikke anfægte, fordi viden og argumenter skal være det bærende. Men vi forstår ikke, hvorfor analysearbejdet skal tage mere end fire år fra nu, og hvorfor såkaldte delkonklusioner først foreligger i efteråret 2011. Der er store tab ved ikke hurtigt at tage fat på de store infrastruktur-udfordringer, som Infrastrukturkommissionen pegede på, siger Morten Lindbo.